Archív článkov

Myšlienky o kreativite

15.06.2014 11:06
Kreativita je najušľachtilejšia a najvzácnejšia potencialita ľudského intelektu. Zdôrazním, že kreativita ale nie je výlučne vlastná človeku. Kreativitou sa vyznačujú aj zvieratá, aj keď je iného kvalitatívneho stupňa ako kreativita homo sapiensa. Výpoveď francúzskeho filozofa Descartesa "Cogito,...

dnes báseň z mojej zbierky Ausserhalb der Illusionen

14.06.2014 20:30
básne z tejto zbierky sú básňami filozofickými, ktorých ideová osnova vyviera z transpersonálnej psychológie a pre ktoré je najvhodnejšou rečou nemčina

Musí človek nenávidieť? - 2. časť

14.06.2014 11:39
Tým sa nenávisť odlišuje od hnevu. Hnev nenesie v sebe totiž nikdy potencialitu ničenia a či totálnej likvidácie objektu, voči ktorému dokáže prepuknúť neraz až búrke podobným prejavom. Nenávisť často spájame s adjektívom vražedná - a naozaj, nenávisť, ktorá dokonca vraždí a zabíja, je smutnou a...

Nová stratégia USA pri vedení vojen - 2. časť

13.06.2014 15:24
K firmám PMC patrí aj neslávna americká firma Blackwater. Do týchto firiem sa v priebehu ostatných rokov prihlásilo aj veľké množstvo amerických vojenských vyslúžilcov akonáhle skončili svoju službu v USA armáde, pretože za svoju krvavú prácu už ako žoldniersky poskytovatelia služieb si tak mohli...

Nová stratégia USA pri vedení vojen - 1. časť

13.06.2014 00:22
Američania zmenili svoju stratégiu vedenia vojen a zaviedli do nej nový faktor. Uplatnili ho už v Afganistane, Iraku, Sýrii a teraz aj v Ukrajine. Americká vojnová mašinéria na čele s Pentagonom a CIA sa rozhodla globalizovať vedenie svojich vojen. V skutočnosti ide o sprivatizovanie vojen, to...

Musí človek nenávidiet? - 1. časť

12.06.2014 15:59
Môj dobrý priateľ, psychológ z Hamburgu, mi pred viacerými rokmi rozprával zážitok z času, keď pôsobil dva roky ako psychoterapeut a vychovávateľ psychicky narušených detí: "Mal som na starosti spolu s jednou kolegyňou skupinu piatich desaťročných chlapcov pochádzajúcich z rozvedených manželstiev,...

Morfogenetické polia a vznik foriem objektov - 2. časť

12.06.2014 00:38
Existujú hypotézy, ktoré postulujú, že základom tejto pamäte je takzvaná morfická rezonancia. Je výsledkom alebo dôsledkom podobnosti istých systémov a organizmov. Jej intenzita sa zvyšuje tým viac, čím viac sa organizmus toho istého druhu podobá svojím predchodcom, a tiež tým viac, čím viac...

Morfogenetické polia a vznik foriem objektov - 1. časť

11.06.2014 16:09
Ak vychádzame z toho, že vývoj a vznikanie foriem je riadený a usmerňovaný nejakým vnútorným princípom, tak potom zmeny koncentrácie novovznikajúceho poriadku musia byť funkciou všetkých látok, ktoré sú do procesu involvované, ako aj priestorových súradníc a času. Predtým ale, ako sa v tomto...

Citáty múdrosti - Roman Bednár

11.06.2014 10:39
"Poznanie a múdrosť omladzuje srdce a myseľ, senzibilizuje dušu a znižuje trpkosť staroby a redukuje jej...

Ako vznikajú formy a tvary všetkých objektov? - 2. časť

11.06.2014 00:23
Regeneračné procesy dokazujú, že organizmy sú systémy, ktoré nemožno definovať len ako jednoduchú sumu ich jednotlivých častí. Tieto procesy sú zároveň aj najdôležitejším faktorom, prostredníctvom ktorého sa organizmus jednoznačne odlišuje od stroja a od prístrojov. Regeneračné procesy nám...

Záznamy: 3251 - 3260 zo 3397

<< 324 | 325 | 326 | 327 | 328 >>