O mne - odo mňa

Som rodákom z Kysúc, ale detstvo som prežil v Bratislave. Maturoval som v B. Bystrici a vysokú školu som absolvoval v Bratislave. Krátko potom som odišiel na Západ, kde som prežil veľa rokov, predovšetkým v Nemecku. V priebehu rokov som navštívil desiatky krajín na štyroch kontinentoch. Mojou srdcovou záležitosťou sa stala o.i. Južná Amerika.

Odmalička som sa najlepšie cítil vo svete literatúry, publicistiky a žurnalistiky a hltavo som čítal množstvo najrôznejších kníh. A aj neskôr, keď som začal študovať na  vysokej škole elektrotechniku, som paralelne k tomu študoval históriu, psychológiu, filozofiu, prírodné vedy, kozmológiu, mytológiu, religiózne vedy, sumerológiu, egyptológiu, germanistiku,.... Súviselo to s mojou nesmiernou zvedavosťou, ktorá chcela obsiahnuť všetko, čo jej bolo dostupné i zdanlivo nedostupné. Jedným z mojich „učiteľov“ a literárnych idolov, ktorí ma v mladom veku veľmi ovplyvnili, bol i Vojtech Zamarovský. Jeho knihy ma sprevádzali celé detstvo, ovplyvnili moje vnímanie dejín a mytológie. Diela trenčianskeho rodáka mi pomohli získavať neobyčajné vedomosti, čo som zúročil aj pri písaní kníh o starom Egypte. Som mu vďačný za to, že mi zavčasu pomohol otvoriť svet histórie a prebudiť k nemu lásku.

V SR som vydal 19 kníh a mnoho rôznych článkov, publikoval som aj v Nemecku a v iných západných krajinách. Moja literárna tvorba sa vyznačuje veľkou rôznorodosťou literárneho žánru  Na Slovensku som mal vlastnú edíciu o kozme, vyšli mi tam dva dvojdielne historické romány (téma starý Egypt a Veľká Morava), psychologický román, póezia, kniha o najväčších génioch západnej civilizácie i knihy politicko-filozofickej faktografie. Moja prvá kniha Tajomstvá a proroctvá kozmu vyšla v roku 1993. V roku 2005 som ukončil publikovanie kníh v SR dielom Kozmos, duch a vedomie. 

V Nemecku som niekoľko rokov viedol nezávislé Slovenské tlačové a kultúrne centrum, ktoré bolo len z idealizmu súkromne založenou organizáciu. V západných médiách veľmi aktívne propagovalo a medializovalo SR od roku 1995, čo bolo v časoch, keď naša krajina mala na Západe mimoriadne zlý imidž, veľmi dôležité. Organizovali sme aj pravidelné viacdňové tlačové cesty renomovaných západných redaktorov na Slovensko a sme ich po krajine sprevádzali. Tak vznikli stovky objektívnych reportáží, článkov a rozhovorov o SR, ktore v západných médiách postupne vylepšovali obraz o nás.

Slovensko nikdy nedocenilo neobyčajnú originalitu a ideovú priekopníckosť mojej literatúry, a tak po 12. rokoch mojej tvorby pre Slovensko, keď mi zo strany kolegov, ale aj zo strany špičkových politikov všetkých vplyvných polit. strán pri mojej intenzívnej a plodnej mediálno-propagačnej práci v západných médiách pre moju vlasť, boli kladené samé prekážky a musel som bojovať proti neprajníctvu a závisti, som sa rozhodol v roku 2005 ukončiť moje aktivity i môj pobyt v SR. 

V roku 2006 som dostal veľmi atraktívnu ponuku z Južnej Ameriky (kde som ako mladý muž prežil niekoľko rokov a vybudoval si výborné kontakty i pevné priateľstvá) a od toho roku vychádzajú všetky moje ďalšie publikácie v hojnom počte už len tam.

V súčasnosti vediem v Nemecku Juhoamericke tlačové centrum.    

 

O mne - od iných

Prof. Dr. Andrej Červeňák v recenzii zbierky poézie Kozmické melódie Romana Bednára v Lit. týždeníku v roku 1999:   Pri čítaní tejto knižky som bol trochu zaskočený. Z hľadiska klasickej poetiky sa Bednárove verše vymykajú tradičnému chápaniu poézie. Lenže čo sa u tohto autora nevymyká bežným predstavám?

Píše o astronómii a preskakuje do astrológie, uvažuje o racionalizme a operuje iracionalizmom, preniká do tajov psychológie a ocitá sa v oblasti parapsychológie. Tvári sa ako vedec a vyjadruje sa ako básnik. V osobe Romana Bednára ide o tvorivého človeka - spisovateľa, esejistu, publicistu, autora literatúry faktu i básnika, pre ktorého tvoriť znamená presahovať hranice poznania a vyjadrovania...

Bednár nástojí na tom, aby sme poéziu, obraznosť a poetičnosť videli aj v pojmoch ako elektrón a quark, priestor a čas, chaos a poriadok, protóny a čierne diery, atď. Roman Bednár kráča ojedinelou cestou nielen svojou tvorbou, ktorá rúca staré miľníky a vytyčuje nové, ale aj svojím životom.

Spisovateľ Milan Kenda v marci 2005 napísal:   Roman Bednár je prvým slovenským spisovateľom, ktorý kozmos reflektuje, vníma a popisuje filozoficko-racionálnou poéziou. Je veľmi originálny autor - azda až príliš originálny, ktorý môže konvenčné, rustikálne a religiózne typy slovenských kritikov aj literátov poriadne podráždiť. 

Spisovateľ Ján Lenčo charakterizoval v žilinskom Večerníku z 18. 2. 1997 historický román NOFRETETE A ECHNATON nasledovne:

Nezveličujeme, keď vyslovíme názor, že Slovák Roman Bednár stvárnil túto tému svojrázne a na svetovej úrovni. V porovnaní s inými dielami svetovej literatúry sa programovo usiluje o syntézu aspektu umelecko epického s aspektom informatívno-náučným. Čitateľ sa nevtieravým spôsobom dozvie veľa nielen zaujímavého, ale aj nového o životnom štýle starých Egypťanov a dielo možno charakterizovať aj ako akúsi románovú, neobyčajne pútavú encyklopédiu civilizácie, kultúry a všedného dňa života starých Egypťanov. 

 

Žurnalista Rafael Gonzales povedal v novembri 2013:   Roman Bednár je neobyčajný človek i mimoriadny autor, ktory urobil v južnej Amerike veľa na poli humanity i na poli publicistiky.

 

Ak ste si prečítali text O mne a O mne od iných, tak už viete, že tu môžete očakávať veľmi pestrý kaleidoskop najrôznejších a neobyčajných informácíi z početných vedných odborov, kultúry, ale aj zo sveta politiky. V podstate si každý nájde na mojich stránkach to, čo ho zaujíma, no najmä tí, ktorí nehľadajú len povrchné informácie zo sveta šoubiznisu, ale inteligentné informácie, ktoré sprostredkujú nové analytické pohľady na zaujímavé procesy a udalosti a ktoré rozšíria horizonty poznania, múdrosti a intelektu.

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Kontaktujte nás