Na stránke "Moja poézia" resp. na jej štyroch podstránkach nájdete moju kompletnú knihu básni Kozmické melódie, ktorá vyšla na Slovensku v roku 1999, ako aj básne z mojej dosiaľ neuverejnenej básnickej zbierky Lyrika múdrosti.

 Treťou zbierkou, z ktorej tu nájdete niektoré básne, je zbierka Perly pre ducha, ktorá vyšla v španielčine.

Štvrtá zbierka je v nemčine, lebo ide o filozofickú poéziu a pre tú je optimálnou rečou nemčina - zbierka má názov Ausserhalb der Illusionen.