Vznik kozmu nebol nebol jednorázovým aktom

23.03.2020 23:34

Podľa starých modelov filozofie, fyziky i kozmológie platilo veľmi dlho, že vesmír vznikol takpovediac okamžite – neexistovalo Nič a odrazu existovalo Niečo.

Nová fyzika a nová kozmológia, ako aj ďalšie vedné odbory v ostatných rokoch však získali veľmi mnoho dôkazov, z ktorých vyplýva opak:

Stvorenie a tvorenie kozmu nikdy neprestalo – ide o proces, ktorý trvá už miliardy rokov a bude pretrvávať  aj naďalej.

Jedným z renomovaných fyzikov, ktorý je o tom presvedčený, je aj anglický pofesor Paul Davies, autor početných kníh.

Davies:

„Existencia kozmu nie je vôbec vysvetlená teóriou Big Bangu – táto explózia bola len začiatkom procesu, ktorý vytváral, tvoril a aj dnes vytvára všetko čo existuje.“

Základom tohto procesu je spolupráca dvoch štruktúr -  chaosu a poriadku. Len tak vzniká neprestajne niečo nové a takmer vždy zároveň aj nepredvídateľné.

Je to možné len preto, lebo hmota a energia v kozme sa vyznačujú veľmi špecifickou vlastnosťou, ktorú nová fyzika nazvala schopnosťou „samoorganizácie“.

Túto „samoorganizáciu“ postuloval a vedecky zdôvodnil skvelý ruský fyzik a chemik s belgickým občianstvom, nositeľ Nobelovej ceny, Ilia Prigogine.

Ústredná otázka novej fyziky znela:

„Na čom, alebo v čom  spočíva tvoriteľská potencia kozmu?“

Vďaka Prigoginovi mohla byť vyriešená.

Až teraz vedci mohli vysvetliť ako z chaosu a beztvarovosti vznikajú rôzne poriadky, komplexity a tvary. Postupne sa ukázalo sa, že nielen vo fyzike a astrofyzike, ale aj vo všetkých iných odvetviach vedy zohrávajú procesy „smoorganizácie“ fundamentálnu rolu.