VŠETKO nebudeme vedieť nikdy – len veľmi minimálnu, doslova nepatrnú časť!

27.10.2017 22:39

Je síce pravdou, že vieme toho veľmi veľa. Musím  to ale hneď relativovať. Pretože to ale platí len z nášho obmedzeného pohľadu.

A vzhľadom na to je toto veľa, veľa len preto, lebo na začiatku našej existencie ako homo sapiens sme nevedeli takmer nič.

Kozmos (a to len náš vlastný) obsahuje nekonečné množstvo informácií a už len preto, keby sme hoci aj všetko vedeli, tak nikdy nebudeme vedieť „všetko“ to, čo obsahuje nekonečno! A v ňom je zahrnuté aj nekonečné množstvo iných kozmov.

Okrem toho, hoci má náš mozog obrovskú kapacitu na „zapisovanie“ nových a nových informácií do jeho „pevného disku“, tak je to žalostne málo oproti množstvu tých informácii, ktoré sú uložené v nekonečne. To, čo by mohol náš mozog na informáciách v sebe uskladniť a si zapamätať, je isté konkrétne číslo, aj keď obrovské, ale to, čo existuje na informáciách, tam vonku, to nemá nijaké číslo.

Ľahko si to možno predstaviť tak, ak sa oýtame, kde má číselná rada koniec?

Odpoveď znie: Nikde – lebo počítať od jednej môžete koľko len chcete ďalej a stále ďalej, ale ani len trochou sa nepriblížite k nekonečnu. A to aj keby ste počítali nekonečne dlho.

A už len preto je aj počet informácii v kozme nekonečný, keď už len obyčajná jedna postupnosť čísel, začínajúca jednotkou a postupujúca ďalej vždy o jednotku, nesie v sebe nekonečné množstvo informácií.

Zaujímavá je o nekonečne aj takáto krátka úvaha:

Naše najmodernejšie počítače - ale ani tie, ktoré budú existovať o sto a či o päťsto rokov - nie sú a nikdy ani nebudú schopné urobiť úplne exaktnú predpoveď počasia, lebo počet molekúl našej atmosféry, z ktorých každá jediná ovplyvňuje svojím „správaním“ naše počasie, je astronomicky vysoký.

A preto počítače nemajú najmenšiu šancu byť v tomto smere exaktné.

Ilustrujem to takto:

Každý človek svojím vdýchnutím vtiahneme do seba asi 10 na 22 molekúl, a to je isté, obrovské číslo. V celej našej  atmosfére je toľko molekúl, ako je toto čislo umocnené na 22. A to je nepredstaviteľne veľké číslo. V podstate je to istý druh nekonečna.