Sila príťažlivosti a jej význam pre nás ľudí a pre naše zdravie

25.11.2014 12:34

Nijaká iná sila nemá taký veľký vplyv na nás ako sila príťažlivosti - je to aj logické, veď gravitácia vládne všade v kozme a bez nej by neexistoval ani kozmos ani my.

Formuje nielen našu planétu, ale i naše telo. Málokedy si ju uvedomujeme, hoci je všadeprítomná. Je zdrojom nášho spojenia so Zemou. Jej permanentným pôsobením všade a na všetko sa musel aj život od svojich začiatkov podľa nej orientovať a vyvíjať.

Každá bunka v nás je dôsledkom jej pôsobenia ovplyvnená, a tým je gravitácia takpovediac zapísaná aj v našich génoch. Nemčina ju označuje výrazom Schwerkraft, je teda schwere Kraft, a to znamená, že je silou váhy, silou hmotnosti a že nás tlačí dole - uzemňuje nás a spája a zväzuje nás s Gajou - našou MATKOU ZEMOU. Ak ju dokážeme v pokore a v rešpekte prijať a žiť s ňou v harmónii, tak nás urobí silnejšími, zdravšími a vnútorne harmonickejšími bytosťami. 

Gravitácia - sila príťažlivosti - trvalá a konštantná sila, ktorá je všadeprítomná, nás núti sa proti jej pôsobeniu vzpriamovať a pohybovať. Vďaka čomu sa v našom tele (a nielen v našom) vytvorili kosti a svaly. Jej neustále (ale jemné) vzdorovanie našej snahe o pohybovanie sa, urobilo v priebehu časov naše kosti a svaly pevnejšími a silnejšími, až napokon dosiahli svoje optimum.

Žiadna iná sila nemá taký vplyv na náš život a na náš organizmus ako sila príťažlivosti. Príťažlivosť je dôsledok hmoty Zeme a jej veľkosť je priamo závislá od hmotnosti našej planéty. Ak by Zem mala väčšiu hmotnosť, tak sila príťažlivosti by mala vyššiu hodnotu. Jej pôsobenie je nasmerované tak, že všetko čo sa nachádza kdekoľvek na povrchu planéty, je priťahované vždy rovnakou silou presne do jej stredu. 

Môžeme povedať, že len jej zásluhou sme vyrástli a zosilneli.

Pri všetkých problémoch a ťažkostiach statického systému nášho tela, či ide o chronické pnutie vo svaloch, reumu, osteoporózu, artrózu, problémy s platničkami, a pod., je vždy v hre aj sila príťažlivosti. 

Ak sa na dlhší čas ocitneme mimo statickej svalovej rovnováhy tela, tak naše telo to napokon do istej miery opäť vykompenzuje - ale už nebudeme viac stáť celkom rovno. Dostali sme sa takpovediac do viac alebo menej šikmej polohy. Presnejšie povedané -  kolmá  os nášho tela nie je viac identická s kolmicou príťažlivej sily našej Zeme.

V tomto prípade obvykle vznikne pre postihnutého začarovaný kruh rôznych telesných porúch a symptómov, z ktorého sa nevie oslobodiť. Vo svaloch vznikli bolestivé chronické pnutia. Tie spôsobia zmenu statiky kĺbov, čo má samozrejme za následok ďalšie pocity bolestí. Tieto sa zredukujú stálym nesprávnym držanim tela. To zapríčiní ďalšiu blokádu kĺbov a opätovný nárast bolestí, atď,... Všetko to sa udeje len preto, že kolmá os nášho tela sa odchýlila od kolmice gravitácie a neharmonizuje s ňou.

Napriek takémuto stavu, do ktorého sa v priebehu života dostane mnoho ľudí, je tomu z ich strany venovaná nedostatočná pozornosť a nejeden z nich si zvykne na tento katastrofálny stav a akceptuje bolosti a ťažkosti s ním súvisiace.

Veľky význam tu má väzivo. Väzivo má v tele mimoriadne dôležité funkcie - oddeľuje, ale aj spája jednotlivé svalové tkanivá, svaly, ako aj svaly a kosti. Umožňuje vytváranie foriem a aj funkciu a pohyblivosť vnútorných orgánov. Napríklad ani naše dýchanie by bez prítomnosti a podpory väziva nebolo možné.

Málokto vie, že pri vyššie opísaných poruchách v našom tele prišlo k tomu, že práve väzivo sa dostalo do neprirodzenej polohy, z ktorej sa samo (ale ani liekmi, či operáciou) nedokáže dostať. Bolo to zapríčinené vzniknutou disharmóniou medzi telom a príťažlivou silou.

Ako ale možno väzivo oslobodiť z takej disharmónie? 

S touto problematikou sa zaoberá už veľa rokov a s veľkým úspechom americká osteopatia, ako aj metóda podľa Dr. Idy Rolfovej, nazvaná štrukturálna integrácia.