Poesie ist so wichtig wie Essen und Trinken

21.09.2015 12:01

tak nazvala jednu zo svojich prednášok moja dobrá priateľka a spolupracovníčka Eva -Maria Knappova, nemecká spisovateľka, literárna kritička a docentka na univerzite, rodáčka z českého Chebu. 

Po slovensky: Poézia je taká dôležitá ako jedenie a pitie. Plne s ňou súhlasím a len dodám, že je pre dušu ešte taká dôležitá, ako sú pre ňu dôležité aj sny.  

V tejto súvislosti jeden krásny verš od J.W. Goetheho - mimochodom, nemecká reč je z môjho pohľadu najvhodnejším nástrojom pre tvorbu filozofickej poézie, ktorú ja osobne najviac obľubujem:

 

Des Menschen Seele 

gleicht dem Wasser.

Vom Himmel kommt es.

Zum Himmel steigt es.

Und wieder nieder,

Zur Erde muss es.

Ewig wechselnd.

 

Môj voľný preklad:

 

Ľudská duša

je ako voda.

Z neba prichádza,

do neba stúpa.

A zas dole,

k zemi musí.

Večne hore

k nebu a opäť

dole k zemi.

 

Všetci politici v dôležitých funkciách by mali čítať aj poéziu. Potom by mali bližšie k ľuďom a vážili by si ich životy. Som si istý, že taký Bush či Obama majú k poézii veľmi ďaleko.  Nepoznal som ani žiadneho slovenského politika, ktorý by mal vzťah k poézii. V Južnej Amerike je to napríklad Evo Morales, ktorý veľmi obľubuje poéziu a je to vidieť aj na jeho vrelom a teplom vzťahu k ľuďom. V Nemecku viem o Sahre Wagenknechtovej, že má rada lyriku a aj prozaickú literatúru.