Je celý náš kozmos len akýmsi "tieňom"?

20.12.2018 23:18

K tomuto uzáveru prišla skupina japonských kozmológov na základe najnovších výpočtov. Z nich vyplýva, ze náš univerzum je len projekciou viacdimenzionálneho priestoru, nám "nadradeného" iného a oveľa komlpexnejšieho univerza.

Niečo také nepredstaviteľné môžeme aspoň trochu pochopiť, keď si predstavíme ako vznikne z trojrozmerného objektu jeho dvojrozmerný tieň. Podľa toho by bol náš kozmos len obrovským hologramom.

A tak, ako aj tieň nemá vlastnú vôľu a ani možnosť autonómneho sa rozhodovania, ale len kopíruje svojho "nadriadeného" - trojrozmerný objekt, ktorému vďačí za svoju existenciu, tak aj náš kozmos a všetko to, čo sa v ňom nachádza a odohráva, len kopíruje svojho "veliteľa", ktorému vďačí za svoju existenciu a tým je mnohorozmerný kozmos To v každom prípade vyplýva z matematickej teórie japonských vedcov.