Je celý náš kozmos len akýmsi "tieňom"?

02.10.2014 00:12

K tomuto uzáveru prišla skupina japonských kozmológov na základe najnovších výpočtov. Z nich vyplýva, ze náš univerzum je len projekciou viacdimenzionálneho priestoru, nám "nadradeného" iného a oveľa komlpexnejšieho univerza. Môžeme to aspoň trochu pochopiť, keď si predstavíme ako vznikne z trojrozmerného objektu jeho dvojrozmerný tieň. Podľa toho by bol náš kozmos len obrovským hologramom. A tak, ako aj tieň nemá vlastnú vôľu a ani možnosť autonómneho sa rozhodovania, ale len kopíruje svojho "nadriadeného" - trojrozmerný objekt, ktorému vďačí za svoju existenciu, tak aj náš kozmos a všetko to, čo sa v ňom nachádza a odohráva, len kopíruje svojho "velieľa", ktorému vďačí za svoju existenciu a tým je: MNOHOROZMERNÝ KOZMOS. To v každom prípade vyplýva z teórie japonských vedcov.