dnes nová báseň: KTO SI KÚPI MOJE MYŠLIENKY..... zo zbierky Lyrika múdrosti

11.09.2014 17:02