Čoskoro budeme mať NSA v mozgu - a to doslovne

24.11.2014 11:34

Takzvaný čip pre každého príde na trh do roku 2020. Korupčné médiá a americká propaganda nám ho vychvália až do neba ako fantastickú technológiu, ktorá z nás urobí nadľudí. Zamlčia nám ale to, že famózny čip je zároveň aj tajným špiónom v nás, ktorý bude o nás dávať všetky inormácie o našich aktivitách a o mieste, kde sa budeme nachádzať. 

Práve v časoch, keď pracovné požiadavky na nás sa extrémne zvyšujú a sú čoraz rozmanitejšie, tak sa človek dostáva na hranice svojich kapacít a možností. V takej situácii by sme boli veľmi radi, keby sme mali viac energie, koncentrácie, lepšiu pamäť, rychlejšie a lepšie chápať informácie a poznatky. 

Digitálny svet a svet počítačov nás má naplno vo svojej moci.  Nevieme existovať bez internetu a počítačov. Čoraz viac strácame empatiu a pozitívnu emocionalitu. Čoraz menej dokážeme vstupovať do bytostného kontaktu s prírodou. Počítače a digitálna technika nám berú dušu i srdce a premieňajú nás čoraz viac na bytosti, ktoré majú absolútny sklon k nekrofilite, a to v tom zmysle, že neživá hmota má pre nich podstatne vyššiu cenu ako ŽIVOT sám.  

A preto len málokto odolá skvelej ponuke, keď už bude "čip pre každého" na trhu. Keď bude v trende - a my sme už dávno otroci trendov každého druhu - tak si ho ľudia nechajú masove implantovať do mozgu, hoci tým kompletne odovzdajú pod kontrolu NASA celú svoju slobodu a celé svoje súkromie. Za svoje zotročenie budú ešte aj platiť a zvyšovať tak zisky svojich zotročovateľov. Gladiátori v rímskom koloseu mali oveľa väcšiu slobodu, ako ju budú mať ľudia, ktorí budú mať implantovaný v mozgu "čip pre každého".