2. časť: Slávne ženy islamskej kultúry: Prvá egyptská feministka – Huda Schaaravi 1879 - 1947

07.11.2017 23:12

Po troch rokoch  od návratu k manželovi sa jej narodila dcéra a o dva roky neskôr syn. Keď jej deti trochu odrástli, tak od roku 1906 začala chodievať do Káhiry a organizovala tam prvé prednášky pre ženy na novozaloženej Univerzite.

V roku 1908 bola jej zásluhou založená v Káhire ženská filantropická spoločnosť s názvom Mabarrat Muhammed Ali. Starala sa o sociálne problémy chudobných a v biede žijúcich žien a detí. Hude sa podarilo získať aj podporu egyptskej princeznej Ain al-Hayat.

V apríli 1914 založila spolu s niekoľkými angažovanými Egypťankami Intellectual Association of Egyptian Women – Asociáciu egyptských intelektuáliek.

Po skončení prvej svetovej vojny boli egyptské snahy o nezávislosť Angličanmi ignorované a vodcovia Hnutia za nezávislosť Egypta boli deportovaní na vzdialené ostrovy Seychely. V marci 1919 prišlo v Egypte k revolúcii a Huda bola do nej aktívne zapojená. Revolúcia bola po niekoľkých mesiacoch potlačená, ale vláda Britov sa chýlila ku koncu.

Huda Schaaravi sa v roku 1920 stala prezidentkou novozaloženej politickej organizácie Wafdist Womens Central Committee, z ktorej čoskoro vznikla strana nezávislosti WAFD.

V roku 1922 dosiahol Egypt nezávislosť a nemalá zásluha za to patrila aj Hude. O rok neskôr založila táto nesmierne aktívna a bojovná žena Egyptian Feminist Union. V tom istom roku za zúčastnila medzinárodnej konferencie International Alliance of Women.

Po návrate domov si verejne aj v prítomností médií ako prvá žena v Egypte sňala z hlavy šatku a bola veľkým zástupom prítomných žien, ktoré ju prišli privítať, za tento akt slobody žien, hlasne a nadšene oslavovaná.

V roku 1944 sa stal prezidentkou Arab Feminist Union a nadviazala kontakty a spoluprácu s početnými ženskými organizáciami vo svete.

V posledných rokoch života sa jej dostalo mnoho pôct a vyznamenaní. Medzi iným jej bolo udelené aj najvyššie egyptské štátne vyznamenanie. 

Koniec