Zrodil sa život na Zemi alebo prišiel na našu planétu z kozmu?

31.12.2017 23:39

Naša Zem vznikla niekedy pred 4, 6 miliard rokmi. To, z čoho vznikla, nebolo v podstate nič iné ako obrovské neživé megamračno kozmického prachu.

 

Toto gigantické mračno potrebovalo niekoľko sto miliónov rokov na to, aby z neho vznikla planéta vo forme gule.

 

Už len to bol obrovský zázrak. Ako ale na takej planéte sa mohla neskôr robehnúť neobyčajne komplexná evolúcia, ktorá napokon splodila živé kyslík dýchajúce organizmy? To bol zázrak zázrakov – zázrak non plus ultra.

 

Na začiatku vzniku nesmierne komplikovaného života stála prvá bunka, ktorá bola už neobyčajne zložitým a záhadným živým „organizmom“.

 

Ak ale nepochopíme, ako vznikla z neživej anorganickej hmoty živá organická hmota, tak nemôžeme pochopiť ani to, ako vznikli následne všetky živé bytosti na Zemi.

Podľa všetkého toho, čo dnes o vývoji života na Zemi vedci vedia, tak život v tej forme ako ho poznáme, vznikol na Zemi.

 

Úplne na začiatku procesov, ktoré viedli k vytvoreniu života na našej planéte musel byť nejaký „záhadný“ proces, ktorý umožnil vytvorenie aminokyselín, ktoré sú stavebným materiálom všetkých organizmov a každej organickej hmoty existujúcich na našej planéte, a to je absolútne jedno či ide napríklad o droždie, chlieb, mravca, krokodíla, opicu alebo človeka.

 

Vo všetkých sa nachádza tých istých 20 aminokyselín (napr. asparagín, alanin, glycin....), ktoré nazývame kanonickými aminokyselinami. Okrem nich sú v organizmoch aj ďalšie aminokyseliny, ale nie v takom množstve ako kanonické.

 

Veda veľmi dlho nedokázala ani len hypoteticky vysvetliť ako z neživej hmoty mohla na Zemi vzninúť živá hmota, čo bolo vodou na mlyn teológom, ktorí v tom videli dôkaz toho, že bez Boha a jeho všemohúcnosti niečo také nebolo možné.

 

Škrt cez tento teologicky rozpočet však v roku 1953 urobil mladý americký vedec, lepšie povedané študent chémie Stanley Miller, ktorý dokázal niečo, čo sa stovkám renomovaných vedcov nepodarilo.

 

V roku 1953 urobil laboratórny experiment, ktorý viedol k prekvapujúcemu výsledku. V jeho priebehu sa z anorganickej hmoty vytvorili aminokyseliny. Neživá hmota sa premenila na hmotu živú.

 

Bol to hotový zázrak a svetová senzácia vedy.

Začiatok chápania organickej evolúcie aminokyselín až k vytvoreniu človeka bol na svete.