Zomrel veľký umelec a humanista Udo Jürgens

21.12.2014 22:11

Vo veku 80 rokov zomrel dnes celkom nečakane rakúsky komponista, pianista a spevák, Udo Jürgens. Bol veľkou osobnosťou nielen šlágrovej hudby, ale aj veľkou osobnosťou ako humanista a mysliteľ. Muzikálne hity, v ktorých sa neobyčajným spôsobom snúbili múdre, kriticko-filozoficke  texty s prekrásnymi melódiami, boli jeho špecifickou značkou. A spievané v jeho podaní boli absolútne jedinečným zážitkom. Nepoznám žiadneho iného európskeho speváka, ktorý by sa vyznačoval takými neobyčajnými kvalitami ako umelec a zároveň aj ako človek. Jeho piesne ostanú ako neoceniteľné dedičstvo pre nás všetkých - ako večne mladé a večne príťažlivé melódie, evergreeny Uda Jürgensa.

Každá jeho pieseň bola úspechom. A jeho úspechy kráčali ruka v ruke s jedinečnými rekordami. Sú to rekordy pre večnosť. Počas svojej viac ako polstoročnej kariéry skomponoval viac ako 1 000 songov. Vydal viac ako 50 hudobných albumov a predal viac ako 100 miliónov nosičov. Absolvoval nespočetné turné takmer po všetkých krajinách Európy, kde ho zažili milióny nadšených obdivovateľov.

Narodil sa v roku 1934 v Klagenfurte a už ako mlaý chlapec hral na akordeóne a na ústnej harmonike a čoskoro sa naučil aj hre na klavíri.

Vojna a povojnové obdobie znamenali pre neho smutné stiesňujúce roky, o čom písal aj vo svojom bestselleri  Muž a fagot. V tom čase vznikla v ňom aj nikdy neutíchajúca potreba po vnútornej harmónii.

Udo Jürgens vojde do dejín hudby ako nenapodobniteľný a nezabudnuteľný "šanzonier" nemeckej reči, ktorý ukázal a dokázal jedinečným spôsobom , že pop a ideovo-intelektuálna kvalita textu môžu byť absolútne kompatibilné. Za to mu prepožičal štát Rakúsko v roku 1985 titul profesora.

Svet hudby a milióny obdivovateľov ho budú veľmi postrádať. Patril k osobnostiam, o ktorých sa hovorí: Taký človek sa narodí len raz za sto rokov.