Život sám je najväčším Čarodejníkom a Mágom kozmu

07.03.2018 23:33

 

V kozme neexistuje nič, v čom by nebol život a vedomie. Dokazuje to aj niečo priam neuveriteľné, čo americkí vedci objavili nedávno.

Na Univerzite Atalanta dali väčšie množstvo miniatúrnych častičiek plastiky o veľkosti prachových zrniečok do pokusnej nádoby, kde bol argón, ktorý bol elektricky nabitý.

Potom sa udialo niečo neočakávané. Častičky sa pospájali a začali spontánne prechádzať do dvoch rôznych stavov. Buď vytvorili krištalické štruktúry alebo začali medzi sebou nepravidelne kmitať, a to vo veľmi svojráznom rytme.

Je to niečo podobné ako keby sa kúsky ľadu položené na kuchynskom stole  roztápali a potom  opäť zamŕzali. Vedci vyhlásili, že nepoznajú dôvod tohto spontánneho aktu.

Podľa toho, čo viem o fyzike chaosu, tak tu ide o manifestáciu toho, čo sa v kozme neustále na rôznych miestach už miliardy rokov odohráva.

Ide o samoorganizáciu hmoty a tento princíp je základným zákonom života a dôkazom toho, že kozmos žije a že je kreatívny.

Kozmos je žijúca Bytosť a všade vytvára z jednoduchosti komplexitu. Z relatívne  jednoduchých aminokyselín vznikli ich kombináciami komplexné organizmy a medzi nimi aj človek. Mimochodom všetky organizmy, či ide  napr. o mravčeka, krokodíla alebo človeka, sú vybudované z tých istých 20 aminokyselín.

Konečne sa aj fyzika začala zaoberať životom a jeho rôznymi formami a vytvorilo sa nové mladé odvetvie fyzika živých systémov a nazýva sa aj biofyzikou.

Vyšetruje a skúma, aké fyzikálne procesy  museli najprv prebiehať, aby umožnili také biologické procesy, ktoré napokon vytvorili jednoduchý a neskôr komplexný život.

Atómy nesú v sebe tendenciu sa v istých situáciach tak pospájať, že vzniknú molekuly, ktoré sú pre život nepostrádateľné.

Len tri atómy sú potrebné na to, aby vznikol najväčší zázrak kozmu, nevyhnutný pre život tak, ako ho poznáme:

Molekula vody.

Musia sa stretnúť dva atómy vodíka a jeden atóm kyslíka. Malý okamih sa navzájom „rozprávajú“ a keď „zistia“, že patria k sebe, tak sa „nežne vyobjímajú“ a ostanú už navždy spolu ako spoločenstvo. Najfascinujúcejšie na tom je to, že v „rodinnom spojení“ týchto troch sa vytvorí úplne nová kvalita ako ju majú títo jeho členovia, pokiaľ boli len individualitami.

V stave slobody sú všetci traja plynmi, v stave „večného manželstva“ sa stali tekutinou, ktorá nemá s plynom  nič spoločné a ktorá je z nášho pohľadu najvzácnejším produktom kozmu. Bez nej by nebol na Zemi vznikol život tak ako ho poznáme. Celý ten nesmierne komplexný pozemský život vyšiel z vody a bez nej nemôže existovať, práve tak ako nemôže existovať ani bez kyslíka.

Astrofyzika nazýva planéty ako je naša vodnými planétami. Vychádza z toho, že v kozme ich existuje mnoho a že na týchto planétach sa s pravdepodobnosťou, ktorá hraničí s istotou, musel vyvinúť aj život, podobný nášmu.