Život a pôsobenie proroka Mohameda 570? - 632; 4. a posledná časť

02.02.2015 15:38

Viacerí z obyvateľov Mediny, ktorí pri pútnických cestách do Mekky spoznali Mohamedovu vieru bližšie, mu uverili a stali sa veriacimi. Po dvoch rokoch prišlo k spojeneckej zmluve medzi Mohamedovými ľuďmi a skupinou veriacich z Mediny a tak sa vytvorilo bratstvo veriacich z Mekky a Mediny. Početní veriaci z Mekky opustili svoje mesto a usadili sa v Medine.

V roku 622 sa však situácia pre Mohameda nebezpečne zhoršila - ľudia z Mekky sa ho usilovali pripraviť o život. Spolu s Abu Bekrom bol nútený ujsť z mesta. Niekoľko dní sa ukrývali pred prenasledovateľmi v malej jaskyni, neďaleko Mekky. Odtiaľ sa im podarilo s pomocou niekoľkých veriacich ujsť do Mediny. Tam bolo jeho postavenie veľmi dobré. Mal dobrý vzťah aj s vplyvnou tamojšou židovskou obcou. Jeho vplyv v Medine narastal a čoskoro sa mu podarilo zjednotiť väčšinu jej obyvateľov v novej viere. 

Aby svoj rešpekt ešte viac zvýšil, tak si založil hárem, v ktorom mal okrem svojich hlavných žien, Aiše a Hafzy, ďalších sedem žien a viacero otrokýň. Z Mediny viedol potom Mohamed urputný boj proti svojmu mestu Mekke. Po viacerých zrážkach dosiahol v roku 624 veľké víťazstvo pri Bedre.

V rokoch 628 až 630 prišlo k ďalšiemu upevneniu viery a počet veriach narastal. V tom čase sa aj mocní Korejšiti pridali k Mohamedovi  a stali sa veriacimi. V roku 630 vtiahol Mohamed na čele veriacich do svojho otcovského mesta Mekky bez boja a víťazoslávne. Po ôsmich rokoch bojov, porážok a víťazstiev napokon dosiahol svoj cieľ. Mekka uverila svojmu prorokovi a uznala jeho vieru v jediného Boha. Počet veriacich začal explozívne narastať a čoskoro sa nimi stali všetky arabské kmene na Arabskom polostrove. Len Židia, ktorí tam žili, odmietli lákavú ponuku Mohameda na spojenectvo a obrátenie sa na jeho vieru a tým uznanie, že bol najväčším prorokom a bližším Bohu, ako ich Mojžiš. Odvtedy sa stal ich úhlavným nepriateľom.

V roku 631 bol Mohamed už aj vojensky natoľko silný, že viedol výbojnú armádu až na hranice Byzantskej ríše - do Tabuku. V apríli 632 podnikol Mohamed svoju posednú triumfálnu púť do Mekky a mal tam kazeň pred tisíckami veriacich. Krákto potom ťažko ochorel a zomrel  v júni toho istého roku v náručí svojej milovanej Aiše.

Koniec