Život a pôsobenie proroka Mohameda 570? - 632; 2. časť

14.01.2015 00:04

 

Podľa niekolkých starých arabských tradícii dostal praotec Abrahám čierny kameň od archanjela Gabriela. V roku 683 bol čierny kameň pri obliehaní Mekky výstrelom z katapultu zasiahnutý a rozpadol sa na niekoľko kusov a preto ho dali zapustiť  do striebornej obruby. 

Už dávno pre Mohamedom boli v Mekke a v iných okolitých arabských lokalitách uctievané tzv. pohanské božstvá. Mekka bol hlavným centrom obchodu a obchodovania v regióne a súperila o túto pozíciu najmä s Jathrib-Medinou. V Mekke domáci kvôli svojim obchodným hosťom vystavovali v Kaabe aj obrazy ich bohov a bôžikov. Najznámejší  z nich sú zmienení aj v Koráne: Al-Uzza, Manat a Allat. 

V oázach Arábie boli aj bohaté židovské sídliská, ktorých obyvatelia vynikali v rôznorodej remeselníckej zručnosti a zlatotepectve, a tak rozmnožovali svoje bohatstvo a pestovali blahobyt. Židia boli u arabského obyvateľstva preto, ako aj pre  svoju starú a vyspelú kultúru velmi rešpektovaní. Najviac ich žilo v Medine a Chaibare. 

Mohamed uzrel svetlo sveta ako syn Abdallaha a Aminy v Mekke a bol príslušníkom arabského kmeňa Korejšitov. Záznamy, ktoré nie sú však celkom dôveryhodné, uvádzajú , že sa narodil 20. apríla 570. Jeho rodina bola veľmi chudobná, čo bolo u Koreišitov nezvyklé, lebo takmer všetci boli bohatými obchodníkmi, ktorí vysielali po celej Arábii veľké karavány a na chudobného chlapca Mohameda sa pozerali zvysoka. 

Jeho detstvo nebolo ľahké a bezstarostné - vyrastal ako sirota, lebo otec mu zomrel skôr ako sa narodil. Keď mal šesť rokov, tak zomrela i jeho matka. Vzal si ho k sebe jeho starý otec Abdal-Mottala, ktorý bol k nemu láskavý, ale zlý osud mu vzal aj toho, keď mal len desať rokov. Potom sa dostal k strýkovi, Abu Talibovi, ktorý mal veľa detí , ale bol tiež chudobný. Mal však Mohameda veľmi rád. V jednom jeho synovi, Alim, našiel nielen dobrého bratranca, ale neskôr aj manžela pre svoju najmilšiu dcéru Fatimu. Z Aliho sa po rokoch stal v poradí štvrtý kalif. 

Abu Talib stál vždy pri Mohamedovi a bránil ho aj proti jeho odporcom, keď už začal hlásať nové naboženstvo. To bolo o to pozoruhodnejšie, keďže sa nikdy nestal veriacim moslimom.

Mohamed si zarábal vo svojich skorých mladých rokoch na chlieb ako pastier a ako pohonič tiav v karavánach. Pri jednej z týchto karavánových výprav si ho prenajala bohatá vdova , obchodníčka Chadidža. V jej službách sa dostal s karavánami až do vzdialenej Sýrie, kde prišiel do bližšieho kontaktu s kresťanmi a Židmi, ako aj s ich relígiou, čo na neho urobilo silný dojem. 

pokračovanie nasleduje