Život a pôsobenie proroka Mohameda 570? - 632; 1. časť

12.01.2015 12:30

Nie bez zaujímavosti je skutočnosť, že tak v živote Mohameda, ako aj v živote Ježiša Krista je veľká časť ich života neznáma a ničím nedoložená. U Ježiša je to dokonca prevažná časť jeho krátkeho života, o ktorej sa nič nevie. Je to obdobie od jeho desiatich rokov až do jeho tridsaťjeden rokov. Sú to pre nás roky, keď je jeho život "zahalený rúchom temnoty". Oficiálne nevieme, kde bol a čo v tom čase robil. To je veľmi pozoruhodné a zarážajúce. 

Podobne je to aj  s Mohamedom. Jeho narodenie, mladosť a jeho život, až do času, kedy začal pôsobiť vo svojej "funkcii", sú zahalené "tajomstvom". Aj Ježiš, aj Mohamed nastupujú do svojich dôležitých "funkcií", takpovediac už ako hotoví a skvele pripravení ľudia na to, aby vykonali svoje "dielo". Arábia, krajina, kde Mohamed uzrel svetlo sveta, bola vtedy, ako aj predtým, pre Európu krajinou absolutne neznámou. Nevedelo sa vôbec nič o kultúrnom vývoji Arábie a Mezopotámie.

Rímska ríša sa dotkla arabského života a jeho aspektov len okrajove, napríklad koloniálnym ovládnutím neveľkého kráľovstva Petra. Jemen bol známy len jedným nevydareným pokusom o jeho dobytie rímskymi légiami - a to bolo všetko.

V jednotlivých oázach obrovského arabského polostrova, ktorý bol horúci a extremne suchý, sa vytvorilo niekoľko väčších sídlisk - medzi nimi Mekka, Jathrib-Medina a Taif. Tieto žili v neprestajnom vzájomnom konkurenčnom súperení, ktoré neraz prešlo i do krvavých zrážok.

Religióznym centrom arabských kmeňov, už dávno pred pôsobením Mohameda, bola Mekka, ktorá vlastnila Kaabu, kde sa nachádzal posvätný, veľký čierny kameň - zvaný Hadžar. Prístup k nemu majú len moslimovia. Kameň je uctievaný dotykmi a bozkami. Od 19. storočia je pokladaný za meteorit. Čím je však skutočnosti, to nevieme, lebo nebol nikdy vedecky analyzovaný. Sú domnienky, že by mohlo ísť o achát alebo tektit.

Uctievanie čierneho kameňa  je pradávnou tradíciou, ktorá je niekoľko tisíc rokov stará. V časoch islamizácie Arábie sa začal čiernemu kameňu v Kaabe pripisovať nadprirodzený pôvod.

pokračovanie nasleduje