Židovský súd v New Yorku zakázal očkovanie proti Covidu – je nebezpečné a je v rozpore so židovskou relígiou

24.11.2021 23:11

Najvyšší súd rabínov v New Yorku rozhodol po niekoľkohodinovom rokovaní, že je nielen absolútne zakázané očkovať deti, mladistvých a ženy vakcínami proti Covidu, ale že dokonca je zakázané tieto vakcíny aj čo len odporúčať.

Rozsudok bol vynesený po vypočutí početných svedeckých výpovedí expertov v oblasti očkovania a vakcín. Pritom sa vzťahoval aj na výpovede židovských občanov v USA, ktorí po vakcínach utrpeli zdravotné následky a tiež aj na fakty svedčiace o škodlivosti pre plodnosť.

Dr. Robert Malone (objaviteľ mRNA-vakcín) dal na twitter kópiu rozsudku Židovského rabínskeho súdu. V tomto dokumente nie je Malone citovaný, ale je v ňom zdôraznené, že súd si vypočul lekárov, ktorí mRNA-vakcíny objavili a vyrobili a vypovedali o ich skutočných účinkoch.

Židovský súd kritizoval aj vládne štruktúry, ktoré odmietli používanie osvedčených a jednoduchých metód, ktoré sa osvedčili pri liečbe Covidu a zároveň im vyčítal, že namiesto toho podporovali šírenie strachu v obyvateľstve a nie jeho zdravie, hoci dobre vedeli, že existujú alternatívne liečebné metódy proti Covidu.

Židovskí sudcovia žiadajú plodné ženy a dievčatá, aby v žiadnom prípade sa nedali očkovať proti Covidu, lebo v tehotenstve môže spôsobiť stratu plodu.

Okrem toho pripomenuli, že židovským ženám ich náboženstvo prísne zakazuje potraty, ktoré sú vedome navodené a preto ich Židovský súd dôrazne varuje pred zmienenými vakcínami.

Súd predložil aj dôkaz, že neexistuje žiadny podstatný rozdiel medzi tými, ktorí dostali vakcínu mRNA a tými, ktorí ňou neboli očkovaní a počet Covidových pacientov je približne rovnaký v oboch skupinách.

Súd rabínov ešte podotkol nasledovnú zarážajúcu skutočnosť:

„Mnohé údaje vládnych úradov, ktoré oficiálne oznamujú, sú nesprávne a zavádzajúce. Napríklad, ak niekto zomrie na Covid po vakcíne, tak ak sa to stane v priebehu 14 dní po očkovaní, tak je zaregistrovaný ako ten, kto nebol zaočkovaný.“