Žiadne náboženstvo neobjavilo morálku - tá je staršia ako každé náboženstvo

29.08.2014 15:57

 

Morálka, etika, svedomie, súcit, ochota pomôcť - to všetko nevynašla nijaká relígia, ako nám to často tvrdia a prehlasujú teológovia a kňazi. Nebol to však ale ani človek, ako taký, ktorý by takpovediac vynašiel a objavil morálku! Morálne cítenie a morálne správanie sa, je prastará vlastnosť a je biologicky už od pradávna naprogramovanou vlastnosťou primátov.

Holanďan Frans de Waal je jeden z najlepších znalcov správania sa primátov. Celý svoj život venoval, dnes 65 ročný vedec, ich pozorovaniu a výskumu. Jeho početné experimenty s opicami dokazujú jednoznačne, že napríklad šimpanzy, bonobony, ale aj iné druhy opičích primátov poznajú morálku a morálne hodnoty.

Výsledky a fakty z de Waalových dlhoročných štúdií a pokusov sú jedinečné a doslova v mnohom aj revolučné. Priniesol úplne nové pohľady na duševný a či vnútorný život primátov. Zlomil starú dogmu klasických biológov, podľa ktorej boli zvieratá chápané len ako "mašiny bez duše" a všetky ich aktivity neboli ničím iným ako naučenými činmi, teda výsledok skúšania a omylov, odmeny a trestu. Podľa toho nemali nijaké samostatné úmysly a už vonkoncom nie nejaké emócie. 

De Wall sa na základe svojho obsiahleho analytického poznania zo života opíc len usmieval nad takými vedeckými nezmyslami. V tom čase to však bola neochvejná mienka renomovaných konzervatívnych biológov a tá vládla.

De Wall dokonca odvážne tvrdí - a má na to nezvratné dôkazy - že existujú paralely medzi jeho opicami a ich správaním a učením slávneho talianskeho filozofa Niccolu Machiavelliho, ktorý vošiel do histórie ako muž, ktorý filozoficky vypracoval oprávnenosť politickej moci a tým aj silného štátu za každú cenu, bez ohľadu na akékoľvek morálne škrupule. Podľa de Waala sa aj opice vyznačujú machiavellistickým zmýšľaním.

Aj medzi jednotlivými druhmi opíc pozoroval de Waal veľké rozdiely v ich morálke a správaní. Šimpanzy sú pri vytváraní vzťahov racionálnejšie ako bonbony - vytvárajú si vzťahy najmä s tými, ktorých priateľstvo má pre nich strategické výhody, zatiaľčo bonbony sa k vzťahom stavajú emocionálne a tieto sa vytvárajú na základe empatie, solidarity, ohľaduplnosti a náklonnosti.

Uzáver de Waala je taký, že morálka je u našich najbližších príbuzných zapísaná už v génoch a že nebolo potrebné žiadne náboženstvo, aby ju vynašlo a tvrdilo, že existuje len jeho zásluhou.

Religia má a môže podľa neho slúžiť len k tomu, aby presadzovala a upevňovala princípy lásky a tolerancie vo veľkých neprehľadných spoločnostiach.