Zázrak nanotechnológie znamená takú vedeckú revolúciu ako voľakedy teória relativity

13.04.2019 23:41

Sú to dva veľkolepé objavy v dejinách ľudstva, ktoré zdanlivo nemajú nič spoločné, ale oba sú jedinečným symbolom prekročenia hranice, ktorá bola považovaná za neprekročiteľnú. Zázrak nanotechnológie je súčasne aj lepším chápaním zázraku evolúcie kozmu.

Objavenie nanofyziky a nanotechnológie znamenalo otvorenie možností vyvinúť nové priekopnícke technológie, ktoré pracujú v nepredstaviteľne malých dimenziách – v nano dimenziách. Práve v týchto mikrodimenziách sa ale začína a aj sa ďalej odvíja celá stvoriteľská kreativita kozmu.

Bez  možnosti spôsobovania veľkých zmien v nepredstaviteľne malých dimenziách by neexistovala žiadna evolúcia. Kozmos by bol len statický a „mŕtvy“  výtvor, takpovediac konštrukt bez hlbšieho zmyslu a významu. Vedomie by v ňom nemalo čo pozorovať.

Platí:

Všetko veľké sa začína v malom – všetko mega by bez mikro nikdy nemohlo vzniknúť.

Filozoficky vyjadrené:

Kto nevie užívať a objavovať malé šťastie, ten nenájde nikdy ani veľké šťastie.

Aj celá „veľká“ hmota, ktorá nás obklopuje a z ktorej pozostáva aj všetko to obrovské materiálne, ktoré všade okolo nás existuje a napĺňa priestor tak v mikroskopických dimenziách kozmu, ako aj v jeho makroskopických dimenziách, pozostáva len z neviditeľných mikro-častičiek, ktoré sú súčasťou a podstatou  nano-sveta – sveta elektrónov, protónov a neutrónov.

Len z týchto troch neviditeľných partiklov pozostáva nielen nekonečná kvantita hmoty, ale aj celá jej nesmierne rôznorodá kvalita. To znamená, že v nej je ukrytá celá jej úžasná a fascinujúca pestrosť, a to len potvrdzuje, že všetky objekty, akokoľvek veľké, majú svoj pôvod a základ len v malých objektoch.

Prienik do dimenzíi nano robí a bude robiť z človeka „spolustvoriteľa“ opravdivých divov. Inými slovami tvorcu kozmických zárakov.

Nano je grécke slovo a znamená trpaslík. Nanotechnológia nám umožňuje konštruktívne a tvoriteľské zásahy do molekulárnych a atómových štruktúr a následne ich cielene a účelovo premieňať. Objavenie nanotechnológie sa udialo v osemdesiatych rokoch 20. storočia.

Otvorila sa nám tak možnosť kontrolovanej manipulácie molekúl a atómov, a tak napríklad aj vytvárať nové funkčné nanoštruktúry, v dôsledku čoho sa dajú vytvárať materiály s dosiaľ neznámymi vlastnosťami. Nanotechnológii patrí budúcnosť a možnosti jej využitia sú takmer neobmedzené.

Nano-veda veľmi ovplyvní aj medicínu – nanotechnológie zmenia už v blízkej budúcnosti lekársky výskum, ako aj diagnostiku a liečebné postupy a terapie chorôb.