Zázračná kontaktná šošovka: Meria hodnotu cukru v krvi

28.01.2018 23:28

Táto šošovka je plná inteligentnej techniky, ale napriek tomu je dostatočne priesvitná, bez čoho by nemohla plniť svoju primárnu funkciu.

Vyvinuli ju juhokórejskí vedci. Je to malé zázračná dielo techniky – táto šošovka má schopnosť na základe analýzy zloženia slznej tekutiny zisťovať hladinu cukru v krvi. Človek, ktorý je diabetik a ju nosí, tak sa už nikdy viac nemusí pravidelne pichať do prsta, a tak realizovať meranie cukru v krvi.

Ak je hodnota cukru v krvi vysoká, tak kontaktná šošovka signalizuje istým optickým signálom nebezpečie možného precukrenia krvi.

Ľudia, ktorí trpia na diabetis typu 1, alebo na extrémny diabetis typu 2, tak musia neprestajne dozerať na svoje hodnoty cukru a musia sa často za účelom merania tejto hodnoty pichať do prsta. Niečo také je nepríjemné a obťažujúce.

Teraz technika čoskoro prinesie na trh takú šošovku, ktorá ich od tejto nevyhnutnosti oslobodí.

V šošovke je zabudovaný miniatúrny glukóze-senzor, ktorý reaguje na zmenu elektrického odporu, ktorý sa mení v závislosti od veľkosti hodnoty cukru v slznej tekutine oka.