Zakázané obchodovanie s exotickými zvieratami prekvitá

21.07.2014 00:07

Tým, ktorí obchodujú s exotickými zvieratami a ich pašujú do Európy, USA a ďalších krajín, to prináša vysokých zisk a minimálne riziko. Tresty, ak ich prichytia, sú nízke. Panter predávaný na čiernom trhu v Thajsku vynesie 3600 eur. 6000 eur sa platí za zebru. Červený papagáj Ara stojí 3500 eur a pochádza z juhoamerickej džungle. Pašeráci ich vyberajú z hniezd ako mláďatá a potom sú na čierno prevážané do Európy a Japonska. Leopard z čierneho trhu v Thajsku stojí 3700 eur. 

Istý americký obchodník požaduje za malého, niekoľko dňového Missispi-aligátora 70 eur. 1500 eur stojí na medzinárodnom čiernom trhu kilo slonoviny.

Na čiernom trhu exotických zvierat je možné kúpiť prakticky všetky druhy zvierat, ako orlov, korytnačky, kolibríkov, krokodílov, rôzne druhy opičiek, tigre, a podobne. V posledných desiatich  rokoch obchod s exotickými zvieratami rapídne narástol a medzičasom sa v obrate dostal na tretie miesto v oblasti pašovaných tovarov. Viac vynáša len pašovanie zbraní a drogy. 

Ročne si pašeráci s exotickými zvieratami strčia do vrecka okolo desať miliard dolárov. Metódy pašerákov exotických zvierat sú podobné metódam drogovej mafie. V roku 1973 podpísalo 180 štátov dohodu o ochrane ohrozených druhov zvierat. V rámci tejto dohody existuje listina, kde sú uvdené tie druhy zvierat, ktorých ochrana je mimoriadne dôležitá, lebo im hrozí vyhynutie. Problém spočíva v tom, že pokiaľ sa nezhodnú všetky štáty na tom, že určitý druh musí byt zapísaný do tejto listiny, tak mnohokrát prejde veľa času, kým sa tak stane. A tak sa už veľakrát stalo, že niektoré druhy vymreli skôr, ako sa na listinu dostali.  

Na jedno sa však celkom zabúda - pašovanie exotických zvierat ohrozuje nielen zvieracie druhy v ich existencii, ale aj ľudstvo. WHO - Svetová lekárska organizácia upozorňuje, že 75 percent všetkých nových infekčných chorôb má svoj pôvod v zvieracej ríši. Najmä deti sú ohrozené chorobami, ktoré sa do Európy dostali prostredníctvom pašovaných exotických zvierat. Okrem toho niektoré importované exotické zvieratá narúšajú rovnováhu zabehaných domácich ekosystémov. Napríklad na Floride sa stali doslova pohromou importované obrovské hady, ako boa a pyton, ktoré mnohí vlastníci z rôznych dôvodov tajne niekde vypustili na slobodu. Tie sa extrémne rozmnožili a vo veľkom požierajú v prírode žijúce zvieratá, ale aj domácich psov a mačky.