Záhada vyriešená: Ťažké elementy vznikajú v neutrónových hviezdach

10.11.2019 21:43

Vedci veľmi dlho nevedeli dať odpoveď na otázku, aký pôvod majú ťažké elementy – ako a kde vznikli a vznikajú? Len pred dvoma rokmi dokázali astrofyzici zistiť  špeciálnou analýzou, že v žiarení  GW170817 sú „odtlačky“ (odborne: absorpčné čiary) kovu stroncia, ktoré patrí do skupiny ťažkých elemtnov.

GW170817 je označenie takzvaného procesu zachytenia signálu gravitačných vĺn, ktoré vznikli pri kolízii dvoch neutrónových hviezd.

V auguste 2017 pozorovali astronómovia z rôznych miest Zeme teleskopmi ako sa v galaxii NGC 4993 zrazili dve neutrónové hviezdy a navzájom splynuli. Pritom registrovali aj silné gama žiarenie, signál gravitačných vĺn a intenzívny nárast jasu.

Galaxia NGC 4993 je od našej planéty vzdialená 130 miliónov svetelných rokov. Priemer našej galaxie je naproti tomu len 0,1057 milón svetelných rokov. V nej je okolo 100 milónov neutrónových hviezd.

Odteraz astronómovia vedia, že neutrónové hviezdy, ktoré kolidujú a následne spoločne splynú, sú skutočne tými miestami v kozme, kde vznikajú ťažké elementy, začínajúc železom, ktoré je z nich najľahšie.