Záhada v Antarktíde: Z ľadu vyčnieva tvár o veľkosti jedneho kilometra

18.11.2019 22:43

Antarktída je mysteriózna, tajomná a takmer vôbec nie je preskúmaná. A to nielen preto, lebo je obrovská, ale najmä preto, že je stále ešte pod hrubou ľadovou pokryvkou.

Sú vedci, ktorí sú presvedčení, že ľad v Antarktíde ukrýva nejedno tajomstvo, ktoré ak by sme ho odhalili, tak by v mnohom – a možno aj celkom – narušilo náš klasický svetonázor.

Pred krátkym časom bol objavený jeden z nespočetných satelitných záberov na našu planétu, na ktorom bolo zachytené unikátne prekvapenie. Je na ňom časť Antarktídy, kde možno vidieť, ako sa uprostred večného ľadu „vynára“ doslova z ničoho nič obrovská kamenná tvár 600 metrov široká a 1000 metrov dlhá. Sú na nej vypracované udivujúce detaily. A ak by mala byť súčasťou sochy nejakého tela, ukrytého pod ľadom, tak by táto socha bola podľa odhadov až osem kilometrov dlhá.

V tvári je možné dobre rozoznať nos, ústa i bradu a je len absolútne mizivá pravdepodobnosť, že tento umelecký výtvor mohla počas tisícročí vytvoriť príroda, ktorej „nástrojom“ mohlo byť len počasie.

Zvláštnosťou gigantickej tváre je aj to, že pomyslená os jej symetrie má perfektné východ-západ nasmerovanie.

Ak však tvár nevznikla prirodzene, tak sa samozrejme vynára otázka, kto a kedy tento objekt vybudoval a z akého dôvodu.

Boli postulované viaceré hypotézy a teórie o tom, že pod večným ľadom Antarktídy sú zvyšky vyspelej predhistorickej civilizácie. Podobne sa vyjadril napríklad aj americký astronaut  Buzz Aldrin, ktorý Antarktídu aj sám navštívil.

Antarktída nebola vždy pokrytá ľadom – to potvrdila už dávnejšie aj oficiálna veda.

V marci vyšiel v HS môj článok Kto urobil pred 6000 rokmi mapu Antarktídy, keď bola ešte bez ľadu?

To, čo som v ňom uviedol, v podstate podporuje tvrdenie tohto článku a síce, že Antarktída ukrýva tajomstvá, ktoré čakajú na to, aby sme ich – pokiaľ to bude možné – niekedy odhalili.