Záhada pyramíd je rozlúštená: Kód pyramíd

18.04.2020 23:58

Tajomstvo egyptských pyramíd sa pokúšalo rozlúštiť v posledných troch storočiach už veľké množstvo rôznych expertov. Klasická archeológia ich prezentuje len ako hrobky faraónov.

V mojej knihe Tajomstvá kozmu, ktorá vyšla takmer pred tridsiatimi rokmi v Bratislave som pyramídam venoval celú kapitolu pod názvom Pyramídy nie sú len hrobky faraónov.

V nej som uviedol viacero argumentov a hypotéz, prečo sú pyramídy predovšetkým niečim iným a prečo nemohli byť postavené faraónmi.

Tejto tematike sa niekoľko rokov venovali aj dvaja nemeckí vedeckí žurnalisti a publicisti Rothe a Bergmann.  Na základe matematiky a geometrie sa im podarilo stanoviť dovtedy neznámu „konštantu pyramídy“, ktorú označili ako KE. Z jej veľkosti potom objavili systém piatich rozmerových jednotiek, za použitia ktorých boli postavené absolútne precízne všetky tri pyramídy na tzv. Giza-Plateau.

V komplexnej publikácii, ktorú vydali, sú ich matematické výpočty zhrnuté prehľadne a názorne v dvoch rozsiahlych tabuľkách. Z nich je jednoznačne vidieť, že v rôznych parametroch a dĺžkach vo vnútri pyramíd je zakódovaný veľký počet rôznych údajov z našej slnečnej sústavy, ale aj z našej modernej vedy.

Autori sú si istí, že pyramídy nepochádzajú z epochy faraónov, lebo pred 5 000 rokmi Egypťania nepoznali takú matematiku, aby boli schopní pracovať s komplikovanými matematickými metódami a vzorcami tak, aby sa dopracovali k takým výsledkom ako Rothe a Bergmann a potom presne podľa nich aby ešte aj dokázali postaviť také, doslova zázračné pyramídy.

A tiež v žiadnom prípade nemohli poznať spomínané údaje o našej slnečnej sústave.

Nemohli preda presne poznať napr. vzdialenosť Slnko – Mars a Slnko – Zem a Slnko – pás asteroidov  a mnoho ďalších podobných údajov, ktoré su všetky presne zakódované v pyramídach, ale sú v nich zakódované aj rôzne údaje z chémie a či dokonca aj z genetiky. Napr. je tam zakódované kľúčové číslo ľudskej DNK – 1,066.

To všetko bolo absolútne mimo poznania starých Egypťanov. A tak staviteľov egyptských pyramíd treba hľadať inde a  nie v Egypte.

Autori v závere svojej publikácie hovoria aj o tom.