Záhada bielej pyramídy 2. časť - z mojej knihy Tajuplný kozmos

02.07.2015 23:13

 

V pyramíde sa podľa niektorých čínskych vedcov nachádza -pochopiteľne, že oficiálna čínska veda niečo také odmieta - obraz, prípadne symbolika celého univerza. Je vytvorený na klenbe priestrannej miestnosti, kde je uložený sarkofág cisára. Okolo neho je zhotovená krajina, v ktorej vládol; všetko je ako v skutočnosti, dokonca aj s tečúcimi riekami, v ktorých namiesto vody prúdi ortuť. Biela pyramída je plná najrôznejších technických zázrakov.

Jej otvorenie a preskúmanie však nie je v žiadnych plánoch oficiálnych čínskych miest. Nemožno to hodnotiť inakšie, ako obavy pred konfrontáciou s fenoménmi, ktoré nie je možné vysvetliť tradičnými zaužívanými vedeckými názormi, a predovšetkým strach z toho, že na pochopenie mnohých z nich by stupeň nášho súčasného poznania zrejme vôbec nepostačoval.

Na záver informácií o Bielej pyramíde uveďme, že vo svojej architektúre obsahuje - podobne ako aj niektoré iné význačné stavebné monumenty staroveku - tzv. zlatý rez. Zaiste už nejeden čitateľ zabudol mnohé poznatky z geometrie, a tak aspoň v krátkosti opíšeme tento geometrický poznatok, známy už z antiky.

Ak rozdelíme úsečku EF prostredníctvom bodu G tým spôsobom, že platia nasledovné vzťahy EF : EG = EG : FG, pričom musí platiť, že EG je väčšie ako FG, potom takýto „rez" nazývame zlatým rezom. Ak je táto podmienka splnená, potom pri akejkoľvek konštrukcii zlatého rezu dostaneme vždy to isté číslo ako výsledok riešenia podielu EF : EG. Výška Bielej pyramídy je okolo 300 metrov, dĺžka strany základne je približne 485 metrov. Z týchto hodnôt možno skonštruovať zlatý rez a nájdeme ho aj v ďalších rozmeroch Bielej pyramídy.

Na tomto mieste si dovolím vsunúť senzačnú správu, ktorú som sa dozvedel práve teraz pri písaní posledných riadkov tejto knihy a dúfam, že čitateľ mi to prepáči, pretože sa netýka Číny a ani Bielej pyramídy. Je však tak extrémne senzačná, že ju nemôžem neuviesť.

V Egypte, v oblasti známej Cheopsovej pyramídy v Gíze neďaleko Káhiry, bol urobený nesmierne prekvapujúci nález, ktorý, ak sa potvrdí, bude znamenať naozaj revolučný prevrat v našom myslení, no predovšetkým v našom pohľade na minulosť a v našom hodnotení jej vývoja.

Archeológovia objavili v prastarých zasypaných granitových blokoch hlboké úzke diery vo forme kanálov dlhých niekoľko desiatok centimetrov. Podľa ich údajov museli vzniknúť len použitím vŕtacích nástrojov. Na vnútorných stenách dier možno veľmi jasne pozorovať drážky, ktoré sú jednoznačnými stopami po vrtákoch, ktoré ich vŕtali. Žiaľ, zatiaľ sa však ešte nepodarilo nájsť vrtákmi vyvŕtané obsahy dier, tzv. jadrá. Pri tomto spôsobe vŕtania ostáva vyvŕtaný materiál pokope vo forme súvislej časti, ktorá sa po vzdialení vrtáka len vyklepne a vytiahne. Granit je možné vŕtať len s diamantovým vrtákom. Našej technickej civilizácii sa niečo také podarilo po prvý raz až v roku 1862.

Kedy diery vznikli a kto je ich pôvodcom, ostáva tajomstvom. Sú staré 3000, 5000,10 000 alebo dokonca viac rokov? Ak sú ich pôvodcami stavitelia pyramíd, o čom prakticky nemožno pochybovať, potom je len úplne logické, ak týmto záhadným bytostiam prisúdime aj ďalšie vynikajúce technické schopnosti. 

O ich pôvode možno rozvíjať len hypotézy. V tomto smere sa nám núkajú tri možnosti.

Buď išlo o príslušníkov mimozemskej civilizácie, alebo to boli Egypťania, ktorých kňazi, prípadne špičkoví architekti boli mimozemšťanmi zasvätení do tajomstiev istých technických postupov. Treťou možnosťou ostáva hypotéza, že naša technická civilizácia nie je prvou a jedinou na tejto planéte, ale že pred ňou už existovala aspoň jedna vyspelá technická civilizácia, napr. civilizácia bájnej Atlantídy.

Koniec