Zadusia sa čoskoro v oceánoch všetky ryby a organizmy? Čo potom ľudia?

28.02.2017 19:14

Kyslík je životne dôležitý nielen pre zvieratá a rastliny žijúce na suchej zemi, ale aj pre všetky ryby a organizmy v moriach. Vedcov dlho ani len nenapadlo, že by sa  obsah kyslíka v oceánoch mohol znížiť. Nepoznali žiadny mechanizmus, ktorý by to mohol spôsobiť. A skôr sa zaoberali len problematikou atmosféry, ktorú dýchame a v nej sledovali a anlyzovali negatívne efekty, ktoré nás ohrozujú. Ale to, že v oceánoch dramaticky klesá obsah kyslíka, to dlho nepostrehli.

Len pred niekoľkými týždňami zverejnili traja nemeckí oceánografovia z mesta Kiel svoju prácu, ktorá dokumentuje vyrazné znižovanie kyslíka v oceánoch. Je to prvý raz, že vedcom sa podarilo tento fenomén dokázať. Pritom zistili, že od roku 1960 až do roku 2015 poklesol obsah kyslíka v moriach až o celé 2 percentá.

Oceánografovia dokazujú vo svojej práci, že znižovanie množstva  kyslíka v moriach súvisí s oteplovaním Zeme. Oteplovanie atmosféry má za následok stúpanie teploty v oceánoch. Čím je povrchová voda teplejšia, tým menej kyslíka berie z atmosféry.

Vedci vychádzajú z toho, že tento trend bude pokračovať a obsah kyslíka v moriach sa bude naďalej znižovať. Ak sa dosiahne istá hraničná hodnota nízkeho obshu kyslíka, tak život v oceánoch nebude možný. To by potom v podstate znamenalo neriešiteľnú katastrofu pre ľudstvo, lebo takmer dve tretiny z neho, z jeho rýb a ďalších morských organizmov žijú. Už teraz existujú v oceánoch a moriach veľké oblasti s veľmi nízkym obsahom kyslíka, a to v takej miere, že najmä veľké ryby sa im vyhýbajú, lebo by v nich neprežili. Sú to všetky subtropické morské oblasti, Mexický Golf, ale aj niektoré regióny v Baltickom mori.

Situácia je podľa nemeckých oceánografov z Kielu naozaj dramatická, lebo už je v oceánoch niekoľko oblastí, kde sú ekosystémy tak veľmi narušené, že život tam je prakticky nemožný.

Jedno je úplne isté, ak v dôsledku nedostatku kyslíka v moriach príde k vyhynutiu rýb a ďalších organizmov, tak je vážne ohrozená aj existencia ľudstva.