Z tajomstiev čiernych dier: Časový zázrak

22.04.2019 21:12

Taký časový zázrak umožňuje len čierna diera. Predstavme si hypotetickú raketu, ako sa pohybuje veľkou rýchlosťou v blízkosti čiernej diery a prekročí tzv. Schwarzschildov rádius, ktorý je charakteristický pre každú čiernu dieru (hranica, ktorá ak je prekročená smerom do čiernej diery, tak návrat smerom von už nikdy nie je možný).

Vo vnútri Schwarzschildovho rádia panuje nekonečne veľká príťažlivosť čiernej diery a  hypotetická raketa zmizne v nej navždy.

Ale to neplatí pre hypotetického pozorovateľa, ktorý je v jej blízkosti a pozoruje letiacu raketu. 

Ten by ju ale hoci aj za niekoľko tisíc pozemských rokov videl v tej istej pozícii, ako je stále len na okraji čiernej diery.

Dôvod: Nekonečne veľká gravitácia čiernej diery spôsobuje nekonečne veľkú dilatáciu času, a to znamená, že pre vonkajšieho pozorovateľa čas neprestajne stojí.

Inakšie vyjadrené, čas netečie smerom do budúcnosti ani len o nepatrný zlomok sekundy.