Z mojej knihy Tajuplný kozmos: Medziplanetárna stanica bytostí Xi Gong medzi Zemou a Mesiacom?

08.07.2015 23:43Rozhodne nie  je bez zaujímavosti, že vlastníme zadokumentovanú presnú vzdialenost  „vlasti" bytostí Xi Gong (tak ich nazývali Cínania, ako sa  nazývali samy, nevieme). Táto vzdialenost -Cínania ju vyjadrili,  pochopitelne, vo vlastnej miere li, pricom 1 li sa rovnal asi  0,64 km - bola, ked ju uvažujeme vzhladom na vzdialenosti, ktoré  meriame na povrchu zemegule, ludové povedané, poriadnym kusiskom,  a v tých casoch vzdialenostou nepredstavitelne velkou a celkom  urcite aj nereálnou. Žiadny bežný smrtelník vtedy takú obrovskú  vzdialenost ani neprecestoval a ani nemala v mozgoch vtedajších  ludí nijaké opodstatnenie, pretože v ich myslení nic na zemi  nebolo tak velmi od seba vzdialené.

Ludia vtedy  nevedeli, že Zem je guľa obvodu približne 40 000 km, a tak je  oprávnená otázka, odkial sa vzalo v Cíne pred 3600 rokmi -  teda v období ležiacom ešte velmi daleko pred gréckou antikou  - císlo 25 000 km, co predstavovala táto vzdialenost, kam bola  nasmerovaná a co lokalizovala?

Vzhladom na  to, že veda v tomto prípade nepozná nijakú uspokojivú odpoved  a vyslovuje tiež len domnienky, musí byt dovolená hypotéza,  že bytosti Xi Gong, ktoré boli schopné používat vzdušné  dopravné prostriedky premávajúce rýchlostou vetra (vyjadrené  v terminológii starých Cínanov), boli príslušníkmi extraterestrickej  civilizácie a že ich prechodnou vlastou bola medziplanetárna  stanica pohybujúca sa po okružnej dráhe okolo našej planéty,  vzdialenej od nej 25 000 km.

Teraz sa pozrime  na Cínu o 27 storocí neskôr - vtedy tam žil uznávaný a známy  ucenec Šen Kuo, filozof, astronóm a matematik. Napísal viaceré  významné vedecké práce, medzi nimi dielo známe pod názvom  Meng Xi rozhovory. V nom sa okrem iného nachádza velmi podrobný  opis kontaktu istého študenta s neidentifikovatelným letovým  objektom, ktorý sa odohral v bezprostrednej blízkosti mesta Yang-tsu.

V období rokov 1056 až 1063 obyvatelia mesta  Yang-tsu, ležiaceho v provincii Jiang-su, viackrát pozorovali  na oblohe rýchlo sa pohybujúce teleso, ktoré oznacili ako „lietajúcu  perlu". Lietavala rôznymi smermi, v rozlicných výškach, niekedy  pomaly, inokedy zas nepredstavitelne rýchlo. Jedného vecera,  ked sa študent po celodennom namáhavom štúdiu chystal uložit  do postele, otvoril okno a odrazu uvidel, ako sa k nemu blíži  znacnou rýchlostou žiariaci objekt. Ked už nebol velmi daleko,  vysunuli sa z neho dva predmety gulovej formy, v dôsledku coho  sa teleso enormne zväcšilo. Z objektov vychádzalo také intenzívne  oslepujúce svetlo, že študent musel prižmúrit oci. Vyzeralo  to, akoby sa celá obloha rozhorela silným plamenom. Energie,  ktoré sa pritom uvolnili, povytrhávali v okolí niekolkých  kilometrov množstvo stromov. O nieco neskôr „lietajúca perla"  zmenila smer pohybu a nepredstavitelnou rýchlostou za niekolko  sekúnd zmizla z dohladu prestrašeného študenta, ktorý sa dlho  nemohol spamätat zo svojho údivu. Spustošené okolie mu v nasledovný  den len potvrdilo, že to, co zažil, bolo naozaj realitou.

V prípade pozorovatela tohto fenoménu išlo  o študenta velkého ucenca Šen Kua, ktorému podrobne porozprával  svoje záhadné nocné pozorovanie. Ide o nanajvýš realistický  opis zrejme úplne autentickej udalosti, ktorý velmi pripomína  moderné pozorovania UFO dnešných dní.