Z mojej knihy Tajuplný kozmos - Tajomstvo prastarého „Čierneho mesta" - Char Choto

15.07.2015 23:36


V čínskej  tlaci sa zjavil v šestdesiatych rokoch minulého storočia kratucký clánocek,  ktorý informoval o tom, že v priebehu posledných asi sto rokov  nazbieral znacný pocet Cínanov žijúcich na južnom okraji  púšti Gobi niekolkotisíc záhadných tmavých sklovitých predmetov  kosákovitej formy, ktoré si vykladajú vo svojich príbytkoch  na význacné miesta ako vzácnu pamiatku na dávnych predkov.

Vlastnosti týchto predmetov sú mimoriadne  podivuhodné a nevysvetlitelný ostáva aj ich pôvod a vznik.  Všetky boli nájdené v prastarých pozostatkoch záhadného mesta  Char Choto, ktorého vek odhadujú odborníci na 12 000 rokov. V  meste bola objavená štvorcová šachta, hlboká 1850 metrov, kde  sa údajne nachádza ešte velké množstvo spomenutých „sklovitých  kosákov". Šachta je dokonale pravidelná a vedie do hlbky po  perfektnej kolmici, pricom jej steny sú hladké ako sklo. Ked  sa „sklovité kosáky" vyhodia do vzduchu na spôsob bumerangu,  prejavujú podivné, priam nemožné vlastnosti. Prostredníctvom  ich ohniska nastane taká intenzívna reflexia slnecného svetla,  že je skoncentrované do nesmierne úzkeho lúca vysokej energie,  spalujúceho zemský povrch?! Už táto skutocnost je velmi  zvláštna; ovela zarážajúcejšia a nevysvetlitelná je však  ich nasledovná vlastnost. V priebehu ich letu vzduchom sa vytvorí  v každom z nich zobrazenie predmetu pripomínajúceho teleso cigarovitého  tvaru vznášajúce  sa na padáku (!?) a postava humanoidného tvaru, s hlavou podobnou  obrovskej hruške.

Zatial sa nikomu nepodarilo vysvetlit, o  aký fenomén tu ide. Je možné, že obrazy sú „vpracované"  do nejakého, nám neznámeho materiálu (ako súcasti „kosákov"),  v ktorom ostávajú v normálnom stave nášmu oku neviditelné.  Objavia sa až potom, ked sa záhadné predmety pohybujú istou  rýchlostou vzduchom, pricom zachytávajú väcšie množstvo  fotónov svetla, takže eventuálne to je dôvodom, že ich môžeme  pozorovat (v tejto súvislosti si spomenme na „vbalené" a „vybalené"  kozmické poriadky, o ktorých sme už podrobne hovorili v predošlej  kapitole).

O „Ciernom meste" kolovali medzi ludmi  dlho len legendy a nikto nevedel s istotou, ci mesto naozaj aj  existuje. Napokon predsa len bolo objavené. Nachádza sa približne  400 kilometrov severovýchodne od mesta Jin Kuan, vo vzdialenosti  asi sto kilometrov od mongolsko-cínskych hraníc. Ludia žijúci  v bezprostrednej blízkosti jeho starých ruín sa mu úzkostlivo  vyhýbajú a svoj strach pred ním zdôvodnujú nejakými cudesnými  a strašnými vecami, ktoré sa tam vraj volakedy velmi dávno  udiali.

V priebehu posledných 150 rokov sa v oblasti  „Cierneho mesta" Char Choto realizovali viaceré archeologické  vykopávky, ktorých sa okrem Cínanov zúcastnili najmä Rusi  a Americania. Znalci tvrdia, že obzvlášt ruský profesor Kozlov,  ktorý tam kopal pocas viacerých rokov zaciatkom nášho storocia,  našiel mnohé záhadné artefakty. Všetky jeho nálezy boli odtransportované  do Ruska a dodnes nie sú katalogizované a ani k nim neexistuje  nijaká oficiálna vedecká správa.

Do dnešného  dna nie je zodpovedaná ani otázka, ako a preco vznikla už spomenutá  mysteriózna, takmer dva kilometre hlboká šachta. Okolo samotnej  púšte Gobi, nachádzajúcej sa zcasti na území Cíny a zcasti  na území Mongolska, sa nazhromaždilo nespocetné množstvo podivných  mýtov a legiend. Medziiným existuje legenda, ktorá hovorí, že  pod púštou Gobi sa nachádza mysteriózna podzemná ríša menom  Agharti, pozostávajúca z rozsiahleho tunelového systému. Odtial  je možné - tak tvrdí legenda - dosiahnut ktorýkolvek kontinent  a každú krajinu našej planéty.

Anglický plukovník  James Churchward, ktorý bol aj  archeológom, tvrdil, že išlo o akúsi ústrednú centrálu svetovej  moci. Churchward bol presvedcený, že v oblasti  dnešnej púšti Gobi, ktorá volakedy v dávnych dobách bola  zelenou a úrodnou krajinou, žil dávno pred Cínanmi a Mongolmi  záhadami opradený národ Uighurov.

Nie je podivné  v súvislosti so záhadnými sklovitými kosákovitými predmetmi,  že Cínania poznali tajomstvo výroby skla ako prví na svete,  a to dokázatelne už pred viac ako tritisíc rokmi? Nikto však  nemôže vylúcit hypotézu, že ho poznali už ovela dávnejšie  a že tajomstvo jeho produkcie poznajú dokonca už dvanásttisíc  rokov, pricom to súvisí s existenciou „sklovitých kosákov"?!

V púšti Gobi boli však nájdené ešte aj  iné, prinajmenšom práve tak záhadné predmety, ako hore spomenuté.  Ide o objekty dokonalej gulovitej formy, s viacerými, symetricky  rozloženými dlhými výcnelkami tvaru štíhlych valcov. Je zarážajúce,  že pripomínajú velmi nápadne dnešné umelé satelity obiehajúce  našu Zem. Vlastnili „bohovia", ktorí eventuálne volakedy dávno  navštívili územie Cíny, aj satelity? Rozhodne tomu mnohé nasvedcuje.

„Cierne mesto" Char Choto ukrýva ešte  nejedno tajomstvo; je len na nás, aby sme ich odhalili a nebáli  sa ich správne interpretovat.