Z mojej knihy Tajuplný kozmos: Mimozemšťania v Číne?

24.06.2015 15:04

 

Pradávni konštruktéri lietadiel

Čína až doposiaľ stála akosi bokom a celkom nepovšimnute, keď sa hovorilo a písalo o UFO fenoménoch a keď sa hľadali dôkazy kontaktov našej planéty s extraterestrickými civilizáciami v minulosti.

Posledná kapitola predloženej knihy nám však ukáže, že práve v tejto ázijskej krajine existuje v tomto smere množstvo prípadov a lokalít, ktoré poukazujú na takéto kontakty nielen veľmi výrazne, ale v niektorých prípadoch úplne ojedinelým spôsobom.

V starých posvätných tibetských knihách možno nájsť informáciu o tibetskom mudrcovi Padmasambhavovi, ako sa lúči so svojimi učeníkmi a žiakmi a odchádza z tohto sveta. Hovorí sa tam o tom, ako jeho žiaci vzhliadli k oblohe a videli svojho učiteľa, ako sa vznáša vysoko nad ich hlavami nie väčší ako havran. Keď po chvíli pozreli opäť hore, nebol väčší ako drozd, potom ako mucha a o niečo neskôr bol už len taký nepatrný ako blšie vajíčko, aby napokon zmizol z ich dohľadu celkom. O aký fenomén mohlo ísť? Podobné „nanebovzatia" sú známe z početných mýtov a religióznych rozprávaní.

Z čínskej mytológie sa možno dozvedieť, že z kozmu prišli na našu planétu cudzie bytosti, ako aj to, že sa vrátili naspäť k hviezdam. Rovnako sa odtiaľ možno dozvedieť o viacerých cisároch, ktorí odišli s nimi. Cisár Li, ktorý vládol v Číne v 9. st. pr. n. 1., bol posledný, ktorý nezomrel prirodzenou smrťou - tak hovoria mýty - ale „vystúpil" na nebesia.

Oficiálna čínska história sa zmieňuje o záhadnom národe Xi Gong. Ako som sa dozvedel od japonského historika profesora Jošimota, nešlo tu o národ, ale len o akúsi „skupinu" ľudí, ktorí boli nápadne nízkeho vzrastu a žili v odlúčenosti, pričom používali všelijaké podivné „zvieratá", ktoré mali nadprirodzené vlastnosti. To, ako aj niekoľko ďalších podrobností o nich sa dozvedel zo štúdia starých čínskych análov, nachádzajúcich sa v súkromnom archíve jeho priateľa, čínskeho učenca z Tchaj-wanu.

V tejto súvislosti potom nadobudnú nasledovné riadky na dôležitosti a tiež aj na vierohodnosti. Staré záznamy uvádzajú posledného cisára, v Číne dobre známej Xia-dynastie, ako krvilačného a úskočného vládcu tyrana. Odstránil ho niekedy okolo roku 1600 pr. n. l. prvý cisár novej dynastie, ktorý sa volal Cheng T'ang. 

Tento muž je z nášho pohľadu nanajvýš zaujímavou postavou, pretože sa o ňom hovorí, že mu patrili akési zázračné „lietajúce vozy", ktoré mu údajne darovali príslušníci vyššie spomínaného, nanajvýš podivuhodného „národa" Xi Gong.

Od prof. Jošimota som sa dozvedel, že Xi Gong poznali všelijaké mysteriózne veci a vlastnili poznanie, ktoré všetkým iným národom bolo neznáme. Mali k dispozícii veľké „vozidlá", ktoré im umožňovali cestovať vzduchom rýchlosťou vetra. Počas vlády cisára Cheng T'anga priniesol „vietor" ich vozidlá do jeho ríše, kde museli pristáť. Cisár ich dal rozobrať a dobre ukryť, aby neznepokojovali jeho národ, pretože by nebolo dobre, aby sa jeho ľud konfrontoval s nadprirodzenými vecami (presne tak by reagovali aj dnešní mocní tohto sveta).

Návšteva cudzincov trvala celých desať rokov, potom zas zmontovali dokopy svoje mysteriózne „vznášadla vzduchom" a odleteli do svojej „krajiny", vzdialenej 25 000 kilometrov. To je všetko, čo je o nich oficiálne zadokumentované.