Xena - nová planéta v našej slnečnej sústave

14.11.2014 11:19

Astronómovia objavili v našej slnečnej sústavy nové nebeské teleso. Podarilo sa to trom vedcom z Yale-univezity. Je väčšie ako Pluto a dostalo meno Xena. Xena je od objavenia planéty Neptún v roku 1846, najväčšie teleso, ktoré bolo v našej slnečnej sústave objavené. Nie je to nič mimoriadne, keď astronómovia objavia nové objekty, ktoré obiehajú naše Slnko. 

Obvykle sú ale také malé, že sú zaradné do kategórie asteroidov alebo planetoidov - to sú také, ktoré sú podobne planétam, ale nespĺňajú všetky podmienky, aby mohli byť vyhlásené za planéty. Takých objektov existuje v našej slnečnej sústave na tisícky. 

Xena je však  iný prípad - má veľkosť ako planéta a vyznačuje sa aj ďalšími aspektami, ktoré planéty musia mať. Má dokonca aj jeden Mesiac - čo napríklad Venuša a Merkúr nemajú - a len na základe jeho prítomnosti, z priebehu jeho obežnej dráhy, boli astronómovia schopní určiť aj jej hmotnosť. Veľkosť priemeru Xeny určili na 2 700 kilometrov.

Jej oficiálne meno znie 2003UB313. Číslo 2003 znamená, že už v roku 2003 bola jej existencia v našej slnečnej sústave zadokumentovaná, lebo v tom roku bola po prvý raz zachytená fotograficky. Napriek tomu - a to je paradox - v tom roku ešte nebola objavená. Ako je to možné?  

Veľmi jednoducho - vec sa mala totiž nasledovne:

Xena sa pohybuje na svojej obežnej dráhe okolo Slnka extrémne pomaly (čím viac je nejaké teleso, ktoré obieha nejakú centrálnu masu, od nej vzdialené, tým nižšia je jeho obežná rýchlosť), lebo je od neho nesmierne vzdialená. Jej vzdialenosť od neho je takmer 15 miliard kilometrov. Zem je od Slnka vzdialená "len" 150 miliónov kilometrov. Xena potrebuje pre jeden obeh okolo Slnka až 560 našich rokov. Keďže sa tak veľmi pomaly pohybuje, tak si ju vedci nevšimli. 

V roku 2005 si spomínaní traja vedci z Yale-univerzity ešte raz prezerali snímky teleskopu a tentoraz veľmi podrobne a odrazu objavili objekt UB313 a zistili, že má všetky vlastnosti planéty. Dostala meno Xena. Neskoršie merania veľkosti Xeny pomocou kozmického teleskopu Hubble ukázali, že priemer Xeny je 2 390 kilometrov.

Xena je typickým objektom takzvaného Kuiperovho pásu. To je zóna našej slnečnej sústavy, ktorá sa nachádza za drahou Neptúna vo vzdialenosti 50 AU až 500 AU. Je v nej množstvo komét a kameňových a ľadových kusov a úlomkov. Xena je zložená zo 70 percent kameninového materiálu a z 30 percent zamrznutej vody. Teploty na Xene obnášajú asi mínus 240 stupňov.