Vzostup a pád Byzantskej ríše, 1. časť

11.02.2015 14:57

Existovala ovela dlhšie ako rímske cisárstvo – napriek tomu sú jej stopy v povedomí Európy neporovnatelne  slabšie

 

     Byzantská ríša,  ktorá vznikla z Východorímskej ríše, sa vyvíjala úplne iným  spôsobom ako starý Rím i ako Západorímska ríša, hoci obe vzišli z rímskeho cisárstva. Byzancia bola niekoľko storočí jedinou veľmocou na európskom kontinente. Napriek tomu táto veľká a mocná ríša zanikla.

  Pred 562 rokmi, 29. mája 1453, prestala existovat. V ten den padlo jej  hlavné mesto Konštantinopol pod drvivou palebnou silou tureckých  diel. Viac ako tisíc rokov odolávali nedobytné múry mesta prakticky  každému nepriatelskému útoku. Strašná nová zbran tureckého  sultána Mehmeta II., trinást obrovských diel napokon svojimi kamennými,  viac ako pol tony vážiacimi gulami, prerazili po šiestich týždnoch obliehania  až pät metrov hrubé opevnovacie múry.Osemtisíc vojakov cisára  Konštantína XI. bolo bezmocných proti stotisícovej armáde sultána. Turci cez prielomy v opevnení vnikli do mesta. Mehmet dal poslednému cisárovi  Byzancie odtat hlavu. Tisíc sto rokov existencie Byzancie sa stalo minulostou.

    Hoci dejiny Byzancie tvoria  podstatnú cast európskych dejín, ostávajú pre bežných ludí  fakticky neznáme a aj vzdelancom je jej kultúra cudzia a taká vzdialená a hmlistá, že o jej dlhej epoche v Európe sotva niečo vedia. Je na to  niekolko dôvodov, ale sú to predovšetkým dva dôvody. Jeden  je religiózny a druhý je kultúrny. Byzantské náboženstvo  sa schizmou oddelilo od Vatikánu a od pápežov a stalo sa samostatným,  cím zároven bolo takmer celou zvyšnou Európou považované  za kacírske. V oblasti kultúry to zas bol dekadentný „byzantinizmus“,  ktorý Európe zavánal extrémnou korupciou, bezpríkladnou servilnostou,  palácovými revolúciami, úcelovými zákernými vraždami, ostentatívnou  márnivostou a napriek všadeprítomnému arcikonzervativizmu,  paradoxne aj excesívnou sexualitou. A napokon tu bola ešte aj Byzancia, ako matka   všetkých intríg  a uterus najbrutálnejších ukrutností, čo v ľuďoch vyvolávalo odpor.

   Napriek tomu všetkému však  existovala paralelne ešte jedna Byzancia. Mala kultúru, ktorá  bola pocas niekolkých storocí, ovela dalej  ako západná kultúra a rímsko-nemeckí cisári toho obdobia  hladeli s obdivom a závistou na jej lesk a nádheru. Umenie  a ucenost Byzancie boli príslovecné (podrobne som opísal tento  fenomén v románe Byzantínec – Mudrc krála Svätopluka).  Je velmi zaujímave a paradoxné – z pohladu, ktorý sme nacrtli  – že všetky fundamentálne dogmy krestanstva vznikli nie v Ríme,  ale na pôde Byzancie. Vychodoeurópske národy, ako aj Velká  Morava, prijali krestanstvo a kultúru z Byzancie a nie z Ríma.

 

 Dejiny Byzancie sa začali písať v 4. storočí, aj keď v tom storočí ešte neexistovala. Ich základ položil rímsky  cisár Konštantín I. svojho posledného rivala a spoluvládcu  Maxentia, tak sa rozhodol v roku 324 urobit hlavným mestom svojej  ríše nie slávny Rím, ale bezvýznamné grécke provincné mestecko  na Bospore – Byzantion. Bola to skvelá geniálna vizia, velkého  politického dosahu. Cisár mu dal aj nové meno, po sebe. Východorímska  ríša, neskôr známa ako Byzancia, bola entuziasticky presvedcená  o svojom poslaní pre národy. Chápala sa ako bohom dosadená  a vyzdvihnutá nad ostatných, aby šírila a chránila Kristovo  slovo a krestanstvo. A cisár platil ako muž, ktorého sám  boh dal ludu, aby ho devótne   zbožnoval. To postupne  prerástlo do takých groteskných rituálov, ktoré sa nám zdajú  byt úplne absurdnými.  

pokračovanie nasleduje