Vysoký krvný tlak a cukrovka - životu nebezpečná kombinácia

28.06.2014 14:28

V Nemecku žije 4,5 milióna ľudí, ktorí trpia na cukrovku a ich počet rastie. Odborníci počítajú s tým, že v roku 2018 ich bude  už 5 miliónov. Pri cukrovke je mimoriadne zákerné to, že cukor pri tejto chorobe poškodzuje srdce takpovediac celkom nenápadne a bez zjavných príznakov. To je nanajvýš nebezpečné, lebo to znamená, že telo nám ničím toto nebezpečenstvo nesignalizuje. 

Aj po niekoľkých rokoch ťažkej cukrovky chýbajú akékoľvek varovné signály, ako je napríklad typická angina-pectoris bolesť. Preto môže prísť úplne nečakane náhla infarktová smrť. Príčinou poruchy cukrového metabolizmu je nedostatočná produkcia inzulínu, za ktorú je zodpovedná podžalúdkova žľaza. Ak sa do krvi dostáva príliš veľké množstvo cukru, prípadne ak je v tele len málo inzulínu, tak táto látka poškodzuje krvné cievy i nervy.

V normálnom stave je cukor transportovaný do jednotlivých buniek prostredníctvom inzulínu, kde sa jeho chemickým rozložením v mitochondriách buniek (ktoré sú ich energetickými centrálami) vyrába energia. 

Ak nie je dosť inzulínu, aby mohol sprevádzať všetok cukor na jeho ceste do jednotlivých buniek, tak sa "voľný" cukor správa voči cievam a nervom veľmi agresívne a narúša ich štruktúru. To samozrejme negatívne ovplyvňuje sj činnosť srdca a veľmi ľahko môže zničiť aj očnú sietnicu, a síce tým, že rozruší jej cievovku, ktorá ju vyživuje a potom je už len otázkou krátkeho času, kedy postihnutý oslepne. Nebezpečie infarktu pri cukrovke stúpa až šesťnásobne. Ak niekto ešte má aj vysoký krvný tlak, tak riziko infarktu sa mnohonásobne zvýši. Preto je potrebné brať veľmi vážne už aj ľahkú cukrovku. Preventívne sa preto odporúča dať si vyšetriť hladinu cukru v krvi aspoň raz do roka.