Výsledok ľudového hlasovania Švajčiarov vyvolal kritiku Nemecka

14.02.2014 23:24

Väčšina Švajčiarov sa vyslovila v nedeľu 9.2. pri ľudovom hlasovaní za politiku kontrolovaného prisťahovalectva. Oficiálne stanovisko nemeckej vlády k výsledku hlasovania je ostro odmietavé a Nemci hrozia Švajčiarom, že EÚ (Švajčiari užívaju v obchodovaní s EÚ  veľké výhody) z toho vyvodí striktné konzekvencie. Najmä strana SPD a strana zelených, ale aj veľká časť CDU podoruje stanovisko vlády.  

Aký je ale pohľad Nemcov a aké sú neoficiálne názory niektorých nemeckých politikov na prisťahovalectvo, ktoré média nezverejňujú? Uvediem aspoň tie najpodstatnejšie. 

Švajčiari hlasovali proti nekontrolovanému masovému prisťahovalectvu, lebo 25 percentný podiel prisťahovalcov na počte obyvateľov krajiny sa im javí privysoký. V Nemecku je podiel prisťahovalcov podobne vysoký - až 20 percent. Z toho je 62 percent bez ukončenia základnej školy.  

V roku 2012 boli v Nemecku migranti vo veku 25 až 65 rokov dvakrát toľko nezamestnaní ako nemigranti. 80 percent mladistvých páchateľov v Berlíne je z prisťahovaleckých rodín. Z toho má 45 percent arabský pôvod a 34 percent turecký pôvod. Napríklad v meste Essen, ktoré je typickým nemeckým mestom, je podiel cudzincov na trestných činoch až 90 percent, pričom najvyššie zastúpenie tu mali mladiství z libanonských, albánskych, afrických a maďarských rodín. S podobnými údajmi agitovali niektoré svajčiarske strany a veľká časť tlače a robili pred ľudovým hlasovaním propagandu proti prisťahovalcom. Švajčiarsky Tagesanzeiger o.i. uviedol :“ Muži z Ghany, Nigerie a Alžírska sa dopúšťajú šesťkrát viac trestných činov ako Švajčiari.“

V Nemecku narastá neustále príliv nedostatočne kvalifikovaných migrantov a početné nemecké mestá, ktoré sú navyše vysoko zadĺžené, nevedia čo s nimi. Nie sú byty pre nich a veľká časť obyvateľstva nesúhlasí s tým, že majú nárok na sociálne dávky, a tak narastá napätie a nervozita a oficiálna politika proti tomu robí veľmi málo. Ak sa situácia nezlepší, hrozí násilie a nepokoje, čo je voda na mlyn neonacisticky zmýšľajúcich kruhov v Nemecku.

.