Výmena európskych národov v Európe je už naplno rozbehnutá! Nič ju nezastaví!

01.01.2019 22:36

Najmä veľké európske národy Nemecka, Talianska, Francúzska, Španielska, Anglicka, ale už aj Švédska, Rakúska,  Holandska, Belgicka sú už naplno konfrontované so svojou postupnou „výmenou“ za migrantov. Matematika migrantských čísel a čísel  natality (pôrodnosti) v EÚ hovorí jasnou rečou. Európske národné majority miznú a napokon zmiznú biologicky i fyzicky a budú nahradené postupne desiatkami miliónov migrantov, takmer všetko moslimov.

Okrem iných to tvrdia aj talianski experti pre etnický výskum. Národné majority sa stanú vo vlastných štátoch minoritami, ktoré následne budú rýchlo „vynulované“.

Jedna talianská štúdia publikovaná v júli uplynulého roka uvádza: „Európania majú čoraz menej detí a migranti prúdiaci do EÚ za podpory OSN prichádzajú z kultúr, kde je dôležitým znakom „mužnosti“ muža splodiť veľké množstvo detí.“

To nevyhnutne bude znamenať koniec európskych etník. Do roku 2060 – 65 bude v Európe žiť približne toľko príslušníkov cudzích etník ako príšlušníkov európskych národov. Napríklad v Taliansku, kde sa voľakedy rodilo tradične veľa detí, sa dnes rodí o polovicu menej detí ako v roku 1964. Naopak, v Afrike je v tomto smere celkom protichodný trend. Tam rast obyvateľstva doslova exploduje. Kým pred sto rokmi tvorili Afričania len 9 percent z počtu obyvateľov na svete, tak dnes je to už 25 percent a v roku 2050 to už bude 40 percent.

Hermann H. Mitterer, dôstojník rakúskeho Bundesheeru, politológ, sociológ, autor, vydal pred niekoľkými dňami skvelú a odborne podloženú knihu, plnú konkrétnych faktov a nevyvrátiteľných argumentov o trpkej realite, ktorá Európu očakáva a sa už aj odohráva: Nahradenie európskych etník cudzími etnikami.

 Mittererova kniha len potvrdzuje moje výpovede o migrácii a jej dôsledkoch, o ktorých som v uplynulých piatich rokoch napísal mnoho člankov a analýz.      

Publicista Mitterer chodí po Rakúsku a absolvuje s veľkým úspechom početné prednášky a otvorene hovorí obyvateľstvu o tom, čo nás očakáva a čo nám Brusel i Merkel zamlčiavajú a čo prekrúcajú.

Masová migrácia do Európy bola už veľmi dávno plánovaná západnými elitami a teraz prišiel vhodný čas, aby bola realizovaná. Je riadená o podporovaná obrovskými finančnými prostriedkami. Bola iniciovaná preto, aby bolo eliminované kultúrne, etnické a religiózne zloženie obyvateľstva starého konntinentu. To sa postupne premiešava s migrantami, až bude napokon nimi čiastočne vytlačené a čiastočne premenené a absorbované.

Katastrofou pre národy Európy je skutočnosť, že väčšina politikov je súčasťou systémov, ktoré pracujú na „najväčšom a najvznešenejšom“ diele 21. storočia, na globálnej migrácii. Títo politici sa cítia nesmierne vyznamenaní tým, že boli elitami vybraní za „misionárov“ globálnej migrácie a preto robia všetko pre to, aby ju doviedli do víťazného konca za každú cenu a v neprospech vlastných národov.

Globálna migrácia sa tak stala Damoklovým mečom, ktorý neúprosne visí nad šijami európskych etník, aby ich raz celkom preťal a aby sa potom začala písať nová história Európy s novými neeurópskymi etnikami.

Niečo podobné sa už v dejinách sveta odohralo niekoľkokrát.