Vladimír Putin tvrdí, že rusofóbia bola Západom zámerne vyvolaná

02.11.2018 23:34

Ruský prezident je presvedčený, že isté sily vo svete robia v súčasnosti všetko preto, aby vytvorili „protektoráty bez tváre“ namiesto krajín hrdých na svoju kultúru. Vladimír Putin povedal na Svetovom koncile ruského národa:

„Sme svedkami toho, aké obrovské úsilie sa dnes vynakladá na to, aby sa svet vyformoval nanovo a pritom sa súčasne zničili hodnoty starej civilizácie, ako aj kultúrne a historické štruktúry, ktoré sa vyvíjali po stáročia. Dosiahnutie tohto cieľa je dôležité preto, lebo etniká pretvorené len na vazalov bez cti a bez nacionálnej hrdosti je možné oveľa ľahšie a pohodlnejšie manipulovať.“

Putin povedal, že také snahy je možné badať v početných oblastiach sveta, včítane štátov, ktoré boli súčasťou Sovietskeho Zväzu. Na podporu týchto snáh sa tam propaguje a rozširuje všetko čo nejakým spôsobom vyvoláva rusofóbiu. Táto politika je však podľa ruského prezidenta veľmi nebezpečná, ale napriek tomu je presvedčený, že budúcnosť vyrieši všetko mierove.

Je nesporným faktom, že čím dlhšie ostane Putin pri moci, tým viac miznú šance Západu na to, že získa nad Ruskom kontrolu. Aj preto robili USA a ďalšie západné krajiny všetko preto, aby prekazili jeho opätovné zvolenie za prezidenta.

Rusko ale nie je Ukrajina a akýkoľvek pokus Západu o prevrat v Moskve je vopred odsúdený na neúspech a bol by len hanebným fiaskom.