Vladimír Putin: Klasický „Reset“ nebude – príde totálna virtuálna revolúcia

05.02.2021 23:21

Transatlantickí vedci a politici na digitálnom Svetovom ekonomickom fóre sa nadšením doslova rozplývali nad tým, že už čoskoro sa celé ľudstvo bude môcť tešiť z „príchodu“ úžasného „spásonosného“ a veľkého „Resetu“. Ten podľa nich bude iniciovať v rámci tradičných štruktúr nový mohutný ekonomický progres a tým aj vyššiu mieru blahobytu.

Na tom istom fóre ruský prezident ale oponoval tejto téze a vyvrátil ju. Podľa neho je už veľmi blízko koniec liberálneho trhového hospodárstva. Spôsobí ho obrovská moc oligopolov a digitálnych gigantov.

Putin povedal, že viera v to, že doterajší ekonomický model je ešte možné nejako „resetovať“, to je v dôsledku korona-pandémiou zapríčinenej, úplne novej situácii vo svete absolútne ireálne.

Podľa ruského prezidenta stojíme na prahu novej, extrémne prevratnej epochy, keď svet ovládne duch a či moloch absolútnej digitalizácie. V tomto novom svete už nebude jeho fundamentom reálna ekonomika založená na ľudskej práci, lebo v ňom sa bude všetko odvíjať v závislosti od umelej inteligencie (KI) ovládajúcej a determinujúcej všetko.

Preto sa všetky sociálno-ekonomické podmienky a aspekty tohto nového sveta budú diametrálne odlišovať od nášho sveta, ktorého korene spočívajú ešte stále vo veľkej priemyselnej revolúcii 18. storočia.

Vladimír Putin uzavrel svoje vývody tým, že zdôraznil, že osvedčené a zabehané mechanizmy nášho sveta, ktoré dlho fungovali, sa už celkom opotrebovali a nemožno ich viac „resetovať“. Je predsa absolútne nemožné donekonečna vytvárať peniaze z ničoho prostredníctvom Centrálnych Bánk a dávať ich štátom na ich neustále rastúce dlhy, aby potom realizovali ekonomické programy, ktoré pomáhajú existencii koncernov, aby potom robili zisky, z ktorých neplatia žiadne dane.

S tým je  raz navždy čoskoro koniec.