Viktor Orbán označil strednú Európu za „zónu, kde smú prísť všetci migranti“

31.10.2017 20:06

Maďarský premiér vo svojej reči v pondelok 23. októbra v Budapešti obvinil za vzniknutú utečeneckú krízu - ktorá ťažko dolieha na Európu - ako doslovne povedal „Impérium špekulantov“. Zdôraznil, že títo ľudia chcú urobiť z Európy za každú cenu kontinent „pomiešaných ľudí“.

Podľa neho sú tieto kruhy zodpovedné za novodobé „putovanie národov“, v rámci ktorého sa premiestňujú milióny migrantov ako invázia do Európy, ktorá dostala „zelenú“.

Za jedného z hlavných „špekulantov“, ktorí tento kontinent „pomiešancov“ presadzujú považuje Orbán George Sorosa.

„ A jedine len my sa tomu bránime“, podotkol Orbán a pod „my“ mienil okrem Maďarska, aj Poľsko, Česko a SR.

Vieme dobre všetci, že tieto štáty utečeneckú politiku kancelárky od samého jej začiatku striktne odmietali.

A tu treba jasne povedať, že tieto krajiny naozaj zastupujú záujmy  svojich občanov a rešpektujú ich mienku a neslúžia devótne a oddane istým svetovým mocenským elitám. Pritom nielenže dodržiavajú vlastné národné zákony, ale sú verné aj zákonom EÚ, tak ako je v nich zakotvený – Schengen, Dublin, zabezpečovanie vonkajších hraníc EÚ, atď.

Viktor Orbán sa preto plným právom pokladá za bojovníka a obhájcu hodnôt európskej kultúry, ktoré Západ už viac neobhajuje, a čo je ešte oveľa horšie, tak ich aj celkom zrádza a zapredáva!

Poslanec EÚ a predseda európskych Zelených, Nemec Reinhard Bütikhofer pranieroval Viktora Orbána ako pravičiarskeho populistu, ktorý opovrhuje demokraciou a šíri rasovú nenávisť, pričom ju kombinuje s antisemitizmom.

Mainstream médiá označili Orbánovú reč za vrchol škandálu.

Toto je pre ne typické a charakteristické – veď sú len poslušnými vykonávateľmi vôle „cisárky Európy“, kancelárky Merkel.