Viete koľko zriedkavých chorôb pozná medicína?

30.06.2017 20:07

Ako zriedkavá choroba je podľa lekárskych odborníkov v EÚ definovaná taká choroba, ktorá sa nevyskytne v priemere na 10 000 obyvateľov viac ako u štyroch. V prípade zriedkavých chorôb ide vo veľkej väčšine o choroby podmienené geneticky.

Medicína pozná dosiaľ až 17 000 zriedkavých chorôb. V EÚ je asi 30 miliónov obyvateľov, ktorí sú postihnutí nejakou zriedkavou chorobou.

Azda najzriedkavejšou chorobou zo všetkých je takzvaný Peters-Plus-syndróm. Ide o očnú chorobu, ktorou je na celom svete postihnutých len 20 ľudí.