Viete čo je kozmická nebezpečná zóna pre našu slnečnú sústavu?

03.05.2016 17:17

Ako  je všetko v kozme v neustálom pohybe a všetko, či už hviezdy, galaxie, planéty, kométy, i každá, aj najmenšia častička niekde letí, tak aj naša slnečná sústava je nepretržite v pohybe a krúži okolo centra Mliečnej dráhy - našej galaxie.

Na jednu otáčku, ktorá je nepredstaviteľne dlhou dráhou, potrebuje až 240 milión rokov. Pričom sa pohybuje obrovskou rýchlosťou okolo 85 000 km za hodinu.

Na svojej okružnej ceste sa ale nepohybuje v rovine, ale sa vlnovite "kolíše". Raz je hore nad pomyslenou rovinou a raz je opäť dole, pod ňou, pričom letí stále dopredu.

V roku 2014 postavili astrofyzici Lisa Randall a jej kolega Matthew Reece hypotézu, že naša slnečná sústava každých 32 miliónov rokov prechádza úzkym hustým kotúčom vytvoreným tmavou hmotou, ktorá počas takého prechodu svojou extrémne veľkou gravitačnou silou vyráža početné kométy z takzvaného Oortovho oblaku, ktorý sa rozprestiera vo vonkajších regiónoch slnečnej sústavy a je domovom veľkého množstva komét.

Niektoré z vyrazených komét sa môžu dostať aj do blízkosti našej Zeme. Z toho dôvodu označuje astronómia túto zónu v kozme ako nebezpečnú zónu.

Slnečnej sústave prechod cez tento kotúč trvá približne 2 milióny rokov. Objekty v Oortovom oblaku sa vo veľkej miere skladajú z amoniaku, metánu a zamrznutej vody a okrem komét sú v ňom aj malé planéty. Počet objektov sa odhaduje na jeden bilión.