Viedeň podpíše utečenecký pakt OSN! Nie je to nebezpečné rozhodnutie? Migračný pakt však nepodpíše

05.12.2018 23:18

Dosiaľ sa takmer nikde nepísalo aj ďalšom pakte OSN – o utečeneckom pakte. A ani politici o ňom nehovoria. Ide pritom o dva rôzne, aj keď svojím spôsobom podobné pakty.

Viedeň vyhlásila ústami Petra Guschelbauera, hovorcu Ministerstva zahraničia, že na rozdiel od migračného paktu – ku ktorému sa nepridá – však podpíše utečenecký pakt OSN. Lebo vraj na rozdiel od migračného paktu sa v ňom rozlišuje medzi pojmami utečenec a migrant. Hovorí sa v ňom všade len o utečencoch.

Globálny pakt pre utečencov má byť záväzne prijatý 17. decembra a aj potvrdený Valným zhromaždením OSN. Bol vypracovaný OSN a aj  Angela Merkel má na ňom „zásluhy“. V Bundestagu obhajovala aj preto oba pakty mimoriadne zápalisto pod heslom, že oba pakty  budú veľmi slúžiť záujmom Nemecka.

Návrh utečeneckého paktu bol prijatý 13. novembra. Súhlasilo s ním 172 štátov, len USA ho odmietli. Podľa toho ho akceptovalo aj Slovensko. Ste o tom informovaní?

Utečeneckému paktu bola a je venovaná len slabá pozornosť, niekde vôbec žiadna. A veľká väčšina ľudí o ňom nič netuší -  lebo pojmy utečenec a migrant boli  fakticky vždy a všade zamieňané. Pritom ide aj pri tomto pakte o jednoznačné a veľmi závažné záväzky pre každý štát, ktorý utečenecký pakt podpíše.

V pakte sú vytýčené presne definované ciele, ktoré musia podpisovatelia naplniť, a to bude pochopiteľne aj nemálo stáť!

Veľkým (a dosiaľ veľmi zamlčiavaným) problémom budú tzv. klíma-utečenci, teda utečenci z regiónov, kde sa katastroficky zhoršilo životné prostredie. Formulácie v utečeneckom  pakte sa tomuto problému vyhli a v pakte sa hovorí len o politických utečencoch, ale ak sa neskôr rafinovane „predefinuje“ Ženevská konvencia a aj tento druh utečencov sa do nej zahrnie, tak  potom bude mať Rakúsko obrovský problém. Ale aj Slovensko, ak utečenecký pakt 17. decembra podpíše.

Obrovským problémom bude preto, lebo už teraz  hovoria organizácie pre ochranu životného prostredia, že musíme vychádzať z toho, že na svete je už v súčasnosti takmer 22 miliónov ľudí, ktorí majú nárok na státus klíma-utečenec. A toto číslo bude veľmi rýchlo narastať.