Veľké prekvapenie v kozme: Naše Slnko má dvojníka a obaja majú to isté kozmické rodisko

07.09.2018 23:07

Ide o skutočne veľkú senzáciu, ktorú nikto nečakal: Astronómovia objavili v kozme dvojníka nášho Slnka. Lokalizovali ho v súhvezdí Herkules a má označenie HD 162826. Obidve slnká vznikli pred 4,6 miliardami rokov z tej istej galaktickej hmloviny.

HD 162826 nám môže veľa prezradiť o našej vlastnej kozmickej histórii a o mieste zrodu nášho Slnka. Jeho súrodenec je o niečo väčší a horúcejší, ale inakšie sa mu veľmi podobá. Je vzdialený od nás len 110 svetelných rokov. Je to predovšetkým identické chemické zloženie, ktoré svedčí o spoločnom pôvode oboch sĺnk. 

Pred 4,6 miliardami rokov sa vznášala v medzihviezdnom priestore obrovská hmlovina, tvorená plynmi a časticami prachu a postupne začínala kolabovať. Pravdepodobne ešte nebola v takom stave, aby k tomu prišlo, ale stalo sa tak v dôsledku nepredstaviteľne silnej tlakovej vlny, ktorá vznikla pri explózii blízkej hviezdy.

Zmienená hmlovina nie je ničím mimoriadnym - podobných hmlovín bolo a je v kozme na tisícky. Je len materiálom, z ktorého postupne vznikajú hviezdy a planéty.

Vždy sa  v nich odohrá rovnaký jav:

Časom každá taká hmlovina kolabuje, pričom sa vytvoria jednotlivé hustejšie samostatné oblasti, ktoré sa postupne od seba vzďalujú. V nich vznikajú tisícky hviezd a planét. Keď sa pri kolabovaní týchto hviezd, následkom narastania ich teplôt, zapáli v nich atomárny oheň, tak začnú žiariť a vysielať svetlo.

Rotácia celej našej galaxie okolo galaktického centre spôsobuje v priebehu miliónov rokov, že sa navzájom od seba čoraz viac vzďalujú.

 Astronómovia nepredpokladali, že by mohli objaviť slnko - ktoré vyšlo z tej istej hmloviny ako aj naše Slnko - v takej nepatrnej vzdialenosti od neho. Zdá sa, že obidve slnká boli blízkymi susedmi už aj v ich rodnej kozmickej hmlovine.