Veľké prekvapenie pre historikov: Starí Rimania mali aj špeciálne zbrane na zastrašenie nepriateľa

27.09.2018 22:03

Britskí archeológovia objavili v Škótsku neznámy druh zbrane z rímskej antiky. Robili vykopávky na mieste, kde v druhom storočí bojovala rímska armáda, v ktorej bolo aj veľa Sarmatov z Panónie, proti domorodému obyvateľstvu, ktoré povstalo proti Rimanom.

Veľká časť Británie bola vtedy súčasťou rímskeho impéria. Sarmati boli bojovným národom, ktorý žil v povodí Dunaja, v Panónii a robil svojimi koristníckymi prepadmi Rímskej ríše v jej dunajských provinciách mnoho rokov veľké problémy.

Až cisárovi Marcovi Aureliovi sa podarilo moc Sarmatov zlomiť a v rámci mierovej zmluvy, ktorú po rímskom víťazstve urobil s ich kniežatmi, bol zadokumentovaný aj ich súhlas s tým, že elitná sarmatská bojová jazda sa stane súčasťou rímskej armády.

Zmienenou špeciálnou rímskou zbraňou, ktorú archeológovia vykopali v Škótsku, boli kamenné projektily o veľkosti ľudskej päste, ktoré vrhali rímske vrhacie stroje na nepriateľa až do vzdialenosti okolo osemsto metrov.

Tieto projektily mali v strede dieru a keď boli vrhnuté, tak sa hneď ozval prenikavý piskot vyvolaný vzduchom, ktorý prechádzal cez dieru v ich strede. Na nepriateľov to pôsobilo mimoriadne vystrašujúco a takmer vždy sa ich zmocnila panika a ochromenie. Neraz sa preto hneď vzdali, prípadne zutekali z bojiska celkom bez boja a Rimania zvíťazili bez najmenšieho prelievania krvi.