Vedomie vytvára predstavu nášho vonkajšieho sveta

29.07.2014 00:06

Ak uvažujeme konzekventne, tak už len na základe toho, čo sme si v predošlých článkoch povedali o vedomí a intelekte, kde sme rozoberali ohraničenosť našich kognitívnych schopností, musíme pripustiť, že všetky naše vedecké poznatky môžu byť skreslené, prípadne aj nepravdivé. Veľká väčšina fyzikálnych a matematických teórií, ktoré náš intelekt postuloval a vytvoril, je totiž závislá od zobrazenia vonkajšieho priestoru a od vzájomných pozícií objektov v ňom, tak ako to interpretuje náš duch a naše vedomie. Svet, tak ako ho vidíme, je preto len svetom v našom vedomí.

V tejto súvislosti si môžeme položiť nasledovnú, úplne prirodzenú a oprávnenú otázku (ktorú si zatiaľ nijaký fyzik, pokiaľ mi je známe, nikdy nepoložil). Čo ale v prípade, že rozmery a formy predmetov mimo nás, ako aj ich vzájomné vzdialenosti, vnímané a zobrazené naším vedomím, sú ním nejakým spôsobom subjektívne skreslené a v objektívnej realite sú iné? Čo ak náš  duch robí nejakú subjektívnu selekciu a isté časti reality uprednostňuje, a to tak, že ich zobrazenie v našom vedomí neskresluje, iné zas skresluje, prípadne niektoré celkom vygumuje? 

V takom prípade z toho vyplýva, že naša veda (fyzika, matematika) je subjektívne zafarbená a nemá objektívnu hodnotu - jej platnosť je obmedzená len na naše ľudské vedomie. 

Na tomto mieste uvediem istú názornú analógiu. Všetkým je jasné, že hoci je naša technika veľmi vyspelá a používa veľké množstvo rôznych nástrojov, tak ani zďaleka nemá k dispozícii všetky, ktoré sú teoreticky možné a ani ich nikdy mať nebude.

Podobne je to aj s kognitívnymi "nástrojmi" nášho ducha. Nemá ani zďaleka k dispozícii všetky tie kognitívne "nástroje", ktoré by potreboval na to, aby mohol vyriešiť každý existujúci kognitívny problém.

Druh inteligencie, ktorou nás evolúcia obdarovala, nie je ničím nevyhnutným. Mohli by sme dobre existovať biologicky aj bez nej. Práve tak nie je  pre nás nevyhnutné, aby sme vyriešili každý intelektuálny problém, ktorý nás sužuje. A preto, že naše kognitívne možnosti sú obmedzené, bude sotva niekedy možné pochopit úplne, čo je naše vedomie, ako pracuje a ako vzniklo.