VEDOMIE, KOZMOS A ŽIVOT - existujú štruktúry vonkajšieho sveta len v mozgoch?

18.09.2014 00:19

 

Vychádzajme z toho, že v rámci evolúcie boli uprednostnené organizmy, ktoré boli schopné vo svojom životnom prostredí objavovať štruktúry. Ich mozgy sa potom vyvíjali tým smerom, že v priebehu časov dokázali čoraz úspešnejšie vnímať nové štruktúry. Najúspešnejším sa v tomto smere preukázal mozog človeka. Jeho najlepšia a zároveň najdôležitejšia vlastnosť je to, že vie z veľkého množstva vnemov a signálov, ktoré do neho transportujú naše zmysly, vytvárať zmysluplné, kompaktne a veľmi komplexné štruktúry.

Tu sa ale vynára nasledovná otázka: Nevytvára potom ľudský mozog rutinovane a takpovediac celkom automaticky štruktúry aj tam, kde vôbec neexistujú? A bol by mozog človeka (ako aj mozgy ďalších organizmov) schopný vytvárať štruktúry aj v tom prípade, keby v kozme vôbec neexistovali?

Ak by mozgy túto schopnosť mali, potom by sme len preto dokázali interpretovať určitý zhluk kvantov ako strom, v inom prípade napríklad ako vtáka. A existuje v našom kozme nekonečne veľa priestorových dimenzií, z ktorých náš mozog a naše vedomie sú v stave vnímať len tri?

Azda najlepším argumentom na to, že v kozme predsa len musia existovať aj nejaké obektívne štruktúry, a to celkom nezávisle od nášho mozgu a od nášho vedomia, je skutočnosť, že samotný fenomén evolúcie reprezentuje konkrétnu štruktúru. Preto to nemôže byť tak, že všetky štruktúry, ktoré existujú, sú výlučnými konštruktami nášho mozgu a vedomia.

Na druhú stranu je pravdou, že človek prisudzuje štruktúram, ktoré v prírode objavil, oveľa väčší význam, ako im ich prisudzuje ona (čitateľ iste prišiel na to, že tu sa nepriamo pripúšťa to, že kozmos má svoje vedomie - kozmické vedomie, ale o tom v inom članku).

Na tomto mieste možno konštatovať, že ak by štruktúry existovali len v našom mozgu a vedomí a nie aj vo vonkajšom svete, teda mimo nás a nezávisle od nás, tak by nikdy nebolo mohlo prísť k evolúcii a potom by sme neexistovali ani my. Z toho vyplýva, že ani kozmos a ani jeho štruktúry nie sú len ilúziou nášho vedomia. Ak by to tak bolo, potom by existovalo len vedomie a nič iné ako jeho ilúzie.

Kozmos vytvoril aj takú fascinujúcu a neodmysliteľnú kategóriu štruktúr, ktoré nazývame symetriami. Symetrie sú - ak sa to pokúsime vyjadriť poeticky - najvznešenejším a najestetickejšim kozmickým výtvorom. Existujú všade tam a v tom, čo sa nám javí ako krásne, úchvatné a majestátne jedinečné (hold kozmickej kráse a kozmickým vzťahom som vyjadril aj v mojej poézii - Kozmické melódie, ktoré tiez nájdete na mojom webe).

O symetriách píšem podrobne v špeciálnom článku na pokačovanie, ktorý nájdete na webe.