Vedia proroci naozaj niečo o budúcnosti, alebo nás zavádzajú?

01.07.2014 10:05

Tradícia proroctva siaha veľmi ďaleko do dávnej histórie ľudstva. Dobre známi sú nám všetkým napríklad židovskí proroci Starého Zákona, Ezechiel, Jesaja, Mojžiš, a ďalší, ktorí Židom predpovedali ich osudy a budúcnosť. Z histórie vieme, že mnohé ich proroctvá sa skutočne naplnili. Napríklad predpoveď babylonského zajatia Židov či zničenie Šalamúnovho chrámu v Jeruzaleme. 

Početní proroci varovali svoj ľud pred vojnami a katastrofami, hovorili vo svojich proroctvách o tom, že k nim v snoch alebo víziách hovorili bohovia, čo očakáva ich národ, ak nespraví to, čo od neho žiadajú. V tomto smere sú veľmi známe rozhovory Mojžiša s Jahvem, ktorý jeho pomocou vyvedie Židov z egyptského zajatia. Väčšina klasických prorokov sa odvolávala na slovo božie a to im dávalo veľkú dôveryhodnosť.

My, moderní ľudia, vnímame proroctvá oveľa racionálnejšie a skeptickejšie ako naši dávni predkovia. Napriek tomu im aj dnes veria milióny ľudí. Napríklad muslimovia veria slepo všetkým proroctvám Mohameda a azda najviac tomu, že všetci bojovníci Alaha, ktorí bojujú proti nevercom a v boji padnú, tak prídu okamžite do raja, kde na nich budú čakať krásne a mladé panny. 

V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že existujú aj falošní proroci a klamári a tých je veľmi veľa. Sú to takí, ktorí chcú na svojich falošných proroctvách len zarobiť, alebo druhá skupina falošných prorokov, ktorí to robia z mocenských dôvodov, lebo chcú ovládať a kontrolovať masy.

Treba však podotknúť, že podľa všetkého, čo dosiaľ vieme, je človek jedinou bytosťou na Zemi, ktorá jasne vie, že budúcnosť existuje a že je možné o nej špekulovať a sa zamýšľať nad tým, aká asi bude a čo prinesie. Aj moderná veda - parapsychológia - vychádza z toho, že sú ľudia , ktorí vidia do budúcnosti.

Známy česky fyzik a parapsychológ, Milan Ryzl (1928 - 2011), ktorý žil viac ako štyridsať rokov v USA, napísal o tom viacero kníh a nie je jediným vedcom, ktorý bol presvedčený o tom, že budúcnosť je istými senzibilnými ľuďmi predpovedateľná.