Vedenie SPD chce vyhodiť zo strany dlhoročného člena, lebo je verejne proti jej proislamskej ideológii

03.09.2018 20:23

Je to len ďalšie brutálne zaucho demokracii. Vedenie SPD požiadalo Thila Sarrazina, aby opustil SPD a ak tak neurobí, bude podaný návrh na jeho vylúčenie. Zastával viaceré významné funkcie a o.i. bol niekoľko rokov za SPD členom Berlínskeho senátu ako senátor pre financie. Odkedy sa ale prejavil ako tvrdý a neúprosný kritik politického islamu a utečeneckej politky kancelárky, podporovanej SPD, tak upadol do nemilosti predstaviteľov SPD.

Posledným jeho „smrteľne hriešnym protistraníckym priestupkom“ sa stala jeho len pred niekoľkými dňami vydaná kniha Feindliche Übernahme

V nej analyzuje a opisuje na základe faktov realitu ako islam ohrozuje, demontuje a demoralizuje našu spoločnosť, aby ju napokon ovládol a prevzal ju do svojej moci celkom a je teda náš nepriateľ, ako to signalizuje už titul knihy.

Je to skvelá takmer 500 stranová kniha, ktorá by sa mala stať povinným čítaním každého uvedomelého člena našej kresťanskej spoločnosti. Thillo v nej majstrovsky rozoberá všetky úskoky a zákernosti politického islamu, ktorými nás chce „prekabátiť“ a preľstiť. Nemecké médiá, včítane ARD, ZDF a ďalšie televízie a samozrejme aj nemeckí „kresťanskí“ proislamskí politici vedú zničujúcu kampaň a propagandu proti autorovi tejto vynikajúcej pomôcky na boj proti tomu islamu, ktorý chce našu spoločnosť totálne zislamizovať. Podotýkam – a to netaz zdôrazil aj sám Thillo – že tento muž nie je nepriateľom tolerantného a zmierovacieho islamu, ktorý však takmer vôbec neexistuje a či nie je prezentný.

Najde sa v SR odvážne vydavateľstvo, ktoré vydá preklad Sarrazinovej knihy Feindliche Übernahme?

Som na to veľmi zvedavý. V Nemecku  napriek obrovskej snahe proislamistických kruhov knihu propagovať len ako chorý výplod narušeného mozgu, sa táto publikácia určite stane bestsellerom.

Len niekoľko riadkov z toho, čo Thilo Sarrazin v knihe píše:“…..Unsere Kultur und Gesellschaft lassen sich nur schützen, indem die weitere Einwanderung von Muslimen gestoppt und die Integration der bei uns lebenden Muslime mit robusten Mitteln vorangetrieben wird. Denn alle Tendenzen, den Islam zu reformieren, sind bisher weitgehend gescheitert. So gibt es in keinem Land, in dem Muslime in der Mehrheit sind, Religionsfreiheit und eine funktionierende Demokratie. Stattdessen leidet die islamische Welt als Ganzes unter einem explosionsartigen Bevölkerungswachstum, und ihre Fanatisierung nimmt ständig zu……“

Môj preklad:    „……Našu kultúru a spoločnosť možno chrániť len vtedy, ak zastavíme ďalšiu migráciu moslimov a integráciu moslimov žijúcich u nás budeme tvrdo a nekompromisne presadzovať. A to preto, lebo všetky  snahy o reformu islamu dosiaľ jednoznačne stroskotali. V žiadnej krajine, kde moslimovia vládnu, neexistuje ani sloboda náboženstva a ani fungujúca demokracia. Namiesto toho je celý islamský svtet príznačný extrémnym rastom populácie a jeho fanatizmus sa stupňuje.....“

SPD robí v prípade Sarrazina stredoveký hon na bosorky

A za jeho záslužnú prácu pre záchranu našej kresťanskej spoločnosti (Thilo aj neúnavne chodí na diskusie a besedy po Nemecku a vykonáva osvetovú činnosť proti politickému islamu) sa mu dostáva od SPD takejto odmeny – citujem niečo zo slov generálneho tajomníka SPD Larsa Klingbeila:

 „Thilo Sarrazin ist ein verbitterter Mann, der nur noch in der SPD ist, um seine absurden Thesen zu vermarkten. Was er schreibt, hat mit sozialdemokratischen Positionen nichts zu tun. Wer die Mitgliedschaft in der SPD nur noch für persönliches Gewinnstreben benutzt, sollte gehen.“

Môj preklad:    „Thilo Sarrazin je len zatrpknutý muž, ktorý je už len preto v SPD, aby mohol svoje absurdné tézy speňažiť. Čo píše, to nemá nič spoločné s ideami sociálnej demokracie. Kto využíva členstvo v SPD len pre svoje osobné obohatenie, ten by mal stranu opustiť.“

Ani jeden z úbohých argumentov SPD proti Sarrazinovi neobstojí

Thillo nikdy nebol a nie je zatrpknutý človek – má slobodného ducha, skvelý intelekt a bojovné srdce.

A vyslovene hlúpym nezmyslom je tvrdenie, že členstvo v SPD mu pomáha obohatiť sa. Naopak, bol to práve on, ktorý obohacoval svojím slobodným myslením a svojou prácou SPD. Vždy dával najavo, že nie je povýšeneckým funkcionárom, ale že je vždy pripravený bojovať za záujmy tých najslabších.

Klingbeil svojimi výrokmi len dokazuje, že SPD už dávno zradila svoje pôvodné ideály

To bolo v časoch Willyho Brandta, keď SPD ešte bola stranou „malých“ jednoduchých ľudí a vládol v nej naozaj demokratický duch. Klingbeil odoberá Sarrazinovi právo na jeho mienku a tiež na to, aby smel písať kriticky o islame. Ak by to isté robil voči kresťanstvu, tak by ho ani len nenapadlo žiadať ho, aby vystúpil z SPD.