Vedci objavili v Egypte záhadný objekt, ktorý nevznikol v našej slnečnej sústave

10.04.2018 15:31

Na juhovýchode Egypta objavili vedci na pokraji púšte kameň, ktorý obsahuje zmes mikrominerálov, aké nemožno nájsť v žiadnych meteoritoch, ale ani nikde v našej slnečnej sústave.

Experti Univerzity  Johannesburg, ktorí robili analýzy kameňa, zistili, že je podstatne starší ako naše Slnko.

Pomenovali ho Hypatia-kameň po staroegyptskej filozofke Hypatii, ktorá žila v Alexandrii. Kameň obsahuje aj diamanty. Vedci vychádzajú z toho, že bol formovaný v studenom kozmickom regióne. Vyznačuje sa minimom silikátov, čím sa odlišuje od všetkých iných mimozemských objektov, ktoré padli v priebehu času na našu planétu.

Vedci pokladajú aj prítomnosť veľkého množstva špecifických uhlíkovych chemických väzieb za neobyčajne pozoruhodný fakt. Tieto chemické väzby, tzv. polycyklické aromatické uhľovodíky, boli hlavnou súčasťou  interstelárnych hmlovín, ktoré existovali dávno predtým ako vznikla naša slnečná sústava.

To všetko a ešte ďalšie pozoruhodné  nálezy v Hypatia-kameni dokazujú, že je zložený z materiálov, ktoré existovali už predtým ako sa zrodilo naše Slnko a ďalšie miliardy hviezd.

V súvislosti s týmto kameňom je tu ešte niečo nevysvetliteľné. Nikto nevie povedať ako sa dostal na našu Zem, prípadne či ho niekto k nám dopravil. To ostáva obrovskou záhadou.